Izvršitelji neće moći da uzmu stan zbog duga do 5.000 evra

Vlasnik više neće moći da ostane bez stana zbog duga manjeg od 5.000 evra, najvažnija su izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Vlasnik više neće moći da ostane bez stana zbog duga manjeg od 5.000 evra, najvažnija su izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prenosi N1.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovim izmenama i dopunama se propisuju i posebna pravila o tome ko može bitie kupac nepokretnosti iz izvršenja.

Nela Kuburović, ministarka pravde, rekla je, obrazlažući predložene izmene, da će novim pravilima biti sprečene zloupotrebe koje su primećene u dosadašnjoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Ministarka je podsetila da se dešavalo da se pravnici iz uskog kruga pojavljuju kao kupci nepokretnosti koje prodaju javni izvršitelji.

Prema novim pravilima, kao kupac neće moći da se pojavi javni izvršitelj, njegov zamenik, pomoćnik ili član porodice do četvrtog stepena srodstva.

Od 1. jula 2020. godine, kako je najavila minstarka, javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti organizovaće se isključivo elektronskim putem.

Zainteresovani će se nadmetati pod šifrom, kupovine će moći da se prate i time će, smatra ministarka, biti sprečene zloupotrebe.

Ono što je najznačajnija izmena jeste da se jedina nepokretnost fizičkog lica ne može prodati radi namirenja potraživanja iz komunalnih usluga ukoliko je dug manji od 5.000 evra.

Zakon propisuje i novčane kazne za dužnike koji skrivaju, oštećuju ili umanjuju svoju imovinu time sprečavajući izvršitelja da radi svoj posao.

Novčana kazna predviđena je i za sva druga lica koja ometaju ili sprečavaju sprovođenje izvršenja. Ova kazna može iznositi od 10.000 do 200.000 dinara za fizička lica. Za pravna lica, ona može iznositi od 100.000 do dva miliona dinara.

Izvršenje na zaradi i penziji

Kada je reč o izvršenju koje se odbija od plate, ono može iznositi do polovine zarade. Izvršenje, pri tom, ne sme biti veće od četvrtine plate ukoliko je reč o minimalnoj zaradi.

Ako je propisano izvršenje na penziji, odbitak može biti do njene trećine, odnosno do četvrtine ako je penzija minimalna.

Izvor: N1
Fotografija: Beograd, Marko Nikolajević za Penzin

Podsećamo:

Odlukama privatnih izvršitelja kod 14.662 penzionera obustavljena je isplata dela penzije – nekima i nezakonito, bez upozorenja, 2015. godine. Fond PIO: Privatni izvršitelji (nezakonito) blokirali 14.622 penzionera

Pukovnik u penziji dobio je od EPS-a opomenu da će, ukoliko ne plati dug od 0,67 dinara, na njegova vrata pokucati izvršitelji. (2015) Javno preduzeće preti izvršenjem zbog duga od 67 para

Od 1. oktobra 2015, privatnim izvršiteljima dostupni su podaci o svim računima građana u bankama. Novac mogu da blokiraju i ako je u pitanju oročena štednja. Izvršitelji uzimaju i dug i svoju platu čak i sa štednih računa

U prvih osam meseci 2016. godine, EPS je poslao naloge za prinudnu naplatu za 97.778 novih, ali i 50.000 starih neplatiša električne energije. Računi naplaćivani skidanjem plate i penzije, zaplenom imovine: Izvršitelji uteruju dugove za struju na 150.000 adresa

Srbija: Izvršitelji plene medicinsku opremu i kola hitne pomoći

2015. godine, Udruženje sindikata penzionera Srbije pokrenulo je Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o obezbeđenju i izvršenju Republike Srbije. USPS: Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o obezbeđenju i izvršenju