Početna Magazin Godine Izvršitelji uteruju dugove za struju na 150.000 adresa

Izvršitelji uteruju dugove za struju na 150.000 adresa

Izvršitelji uteruju dugove za struju na 150.000 adresa

Od početka godine EPS poslao naloge za prinudnu naplatu za 97.778 novih, ali i 50.000 starih neplatiša električne energije. Naplaćivaće račune skidanjem plate i penzije, zaplenom imovine.

Fotografija iz teksta:
Najstariji učenik u Nepalu: „Da bih zaboravio svoju tugu, idem u školu.“

Zbog dugova za struju izvršitelji će zakucati na čak 150.000 adresa. Upravo toliko naloga za prinudnu naplatu je od početka godine izdala „Elektroprivreda Srbije“. Od ovog broja 97.778 je naloga za nova dugovanja, a na taj broj je dodato još 50.000 raskinutih ugovora u reprogramu starih dugova, jer građani nisu na vreme vraćali rate.

U Komori izvršitelja kažu da sve predmete obrađuju po nalogu EPS, pa od ovog javnog preduzeća zavisi kada će izvršitelji zakucati neplatišama na vrata.

Poslednji i najveći reprogram dugova za električnu energiju bio je pre tri godine, kada je EPS potpisao ugovore sa ukupno 274.220 domaćinstava o otplati računa teških 17,12 milijardi dinara. Građani i firme imale su mogućnost da plate dugove na 12 do 120 rata, što znači da reprogram može da traje i do deset godina. U zavisnosti o toga za koju opciju se odluče, nekima je otpisana i kamata.

Tri godine posle, raskinuto je više od 50.000 ugovora o reprogramu dugovanja sa korisnicima koji nisu plaćali obaveze na vreme, kažu iz EPS.

– Trenutno je aktivno 32.615 ugovora o reprogramu dugovanja za električnu energiju sklopljenih tokom 2013. godine – dodaju iz EPS. – Od tog broja domaćinstva otplaćuju EPS obaveze pa osnovu 28.430 ugovora, dok se 4.185 aktivnih ugovora odnosi na dugovanja preduzeća.

Svi raskinuti ugovor čekaju na skoro izvršenje, saznaju „Novosti„, jer se nalozi postepeno prebacuju izvršiteljima na prinudnu naplatu. Oni će na sve moguće načine pokušavati da se naplate od građana kroz skidanje dela plate i penzije, a krajnji način je i zaplena imovine, pa čak i nekretnina.

– Svaki predmet koji stigne kod izvršitelja moramo rešavati po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – kažu u Komori izvršitelja. – Zakon ne prepoznaje razliku između poverilaca, pa se svi komunalni predmeti izvršavaju bez obzira na koga se odnose.

Iz EPS su Komori izvršitelja samo od početka godine dostavili čak 27.142 naloga za izvršitenje samo za distribuciju Beograd i to samo za stari, reprogramirani dug. Distribucija Novi Sad poslala 8.778 naloga za prinudnu naplatu starih minusa. Distribucija „Elektromorava“ poslala je 71 nalog. Nove neplatiše još su više na udaru. „EPS snadbevanje“ poslalo je izvršiteljima čak 97.778 zahteva za naplatu dugovanja.

Neki od ovih zahteva već su sprovedeni, pa je neplatišama već opterećena plata ili penzija zbog dugova. Ipak, većina naloga tek čeka na izvršitelje da zakucaju na vrata domaćinstava.


Najveći broj korisnika koji i dalje otplaćuju ranije nastala dugovanja za električnu energiju nalazi se na području Tehničkog centra Kragujevac i ukupno ih je 18.491, kažu iz EPS. Sledi područje Tehničkog centra Beograd sa 5.245 korisnika koji otplaćuju dugovanja, na teritoriji Tehničkog centra Niš gde je aktivan 4.301 ugovor, a na području Kraljeva – 3.925 ugovora.

Najmanje korisnika koji i dalje plaćaju stara dugovanja je u Novom Sadu, ukupno 653 korisnika, od kojih su 75 firme.


Probleme oko otplate reprograma imali su i građani koji su redovno plaćali rate. Tako se „Novostima“ javilo nekoliko potrošača koji kažu da su morali, na kraju otplate reprograma, da plate i određeni deo kamate.

– U ugovoru koji smo sa EPS potpisali stoji da ako započnemo reprogram, kamate nam u tom periodu ne idu – kaže B. N. iz Jagodine. – Nakon tri godine kada sam isplatio sve rate, naložili su mi da platim još 1.050 dinara na ime kamata. Pošto je to bio uslov da konačno stavim tačku na ovo trogodišnje plaćanje i nemam više dugova prema distribuciji, platio sam.

Mogli bi vas zanimati i tekstovi: