Istraživanje o zdravlju neformalnih negovatelja u Srbiji

Caritas Šabac sprovodi istraživanje o zdravlju neformalnih negovatelja u Srbiji.
Ako se brinete ili ste se brinuli, bez naknade, o članu porodice ili nekom ko vam nije srodnik, popunite upitnik. Na taj način ćete pomoći da se formulišu preporuke za potrebna unapređenja.

Upitnik je deo istraživanja pod nazivom „Praćenje faktora rizika po zdravlje neformalnih negovatelja u Republici Srbiji“ koje sprovodi organizacija Caritas Šabac. Ovo istraživanje je podržao Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Caritas Šabac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi svedočenja hrišćanske ljubavi u službi celokupnog razvoja čoveka i ostvarivanja socijalne pravde i mira. Ovo udruženje deluje u socijalno-zdravstveno i humanitarnoj oblasti.

Upitnik je namenjen osobama koje neguju ili su negovale obolelog i funkcionalno zavisnog člana porodice, ili osobu/e sa kojom nisu u srodstvu a da to nije profesija kojom se bave i ne dobijaju naknadu za taj rad. Pomoću ovog upitnika Caritas Šabac želi da ispita uticaj neformalne nege na zdravlje negovatelja.

Svojim učešćem u ovom istraživanju sa jedne strane doprinosite prikupljanju informacija o ovoj temi, a sa druge strane vašim odgovorima doprinećete izradi preporuka za unapređenje položaja neformalnih negovatelja.

Upitnik je u potpunosti anoniman.

Molimo Vas da pitanja pažljivo pročitate i iskreno odgovorite na njih. Samo na taj način dobiće se realnu sliku o trenutnom stanju. Na osnovu te slike, Caritas Šabac će kreirati preporuke za potrebna unapređenja.

Upitnik možete popuniti klikom na link ispod:

Istraživanje „Praćenje faktora rizika po zdravlje neformalnih negovatelja u Republici Srbiji“

Fotografijarawpixel.com

Podsećamo na tekstove: