9 pitanja o kojima treba voditi računa kada se brine o starijoj osobi

Neke starije osobe su delimično ili u potpunosti zavisne od pomoći drugih. Ti drugi su, uglavnom, članovi porodice.
Kada se brine o starijoj osobi, treba voditi računa o devet oblasti. Od njih zavisi i kakva pomoć je potrebna i mogu li je članovi porodice sami pružiti ili im je potrebna pomoć gerontodomaćice ili ustanove za celodnevnu brigu.

Većini starijih ljudi nije potrebna značajna pomoć drugih. U stvari, mnogi među njima prilično su zauzeti pomaganjem drugima – članovima svoje porodice, komšiluku, zajednici… Naravno, mnogim starijim ljudima u nekom trenutku zatreba pomoć drugih, naročito ako imaju 80, 90 ili više godina. Uostalom, samo mali procenat ljudi doživi starost u kojoj su potpuno nezavisni sve do smrti.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kada starijoj osobi zatreba pomoć, obično su bliski članovi porodice (kada osoba ima porodicu) ti koji joj pomažu. Zapravo, članovi porodice su najvažniji pružaoci „dugotrajne nege i usluga“ kada su u pitanju stariji.

Ponekad je pružanje ove pomoći veoma jednostavno: poneki prevoz, pomoć pri kupovini ili obavljanju poslova po kući. Ali u drugim slučajevima, članovi porodice dobiju veliku obavezu sa kojom je teško nositi se svakodnevno. Ovo se često dešava kada zdravstveni problemi dovedu do toga da starija osoba više ne može samostalno da funkcioniše i da upravlja različitim aspektima svog života.

Najčešće situacije koje dovode do
gubitka samostalnosti starije osobe

 • Starija osoba kod koje počinje da se razvija demencija, Alchajmer ili srodno stanje
 • Uznapredovalo hronično oboljenje koje ograničava svakodnevno funkcionisanje i/ili zahteva često bolničko lečenje. Među takva oboljenja spadaju uznapredovala slabost srca, uznapredovalo hronično oboljenje pluća, ili progresivno neurološko stanje
 • Iznenadni invaliditet nakon pada, moždanog udara ili drugog urgentnog zdravstvenog stanja
 • Poteškoće u oporavku nakon hospitalizacije, posebno ako je starija osoba doživela delirijum ili druge komplikacije
 • Duboka starost koja može dovesti do opšte krhkosti i slabljenja
 • Izuzetno velika starost takođe može da dovede do izrazitijih kognitivnih promena koje nastaju sa godinama. Ona predstavlja značajan faktor za razvijanje demencije.

Većina ljudi je srećna kada može da pomogne ostarelom roditelju ili drugom bližnjem kome je pomoć potrebna. Ali je takođe veoma čest slučaj da je ljudima svakodnevna briga za bližnjeg teška. Naročito kada ostareli roditelj ili supružnik nerado prihvata pomoć ili se neprekidno predomišlja.

Pokušaj da se pomogne starijoj osobi obično dovodi do dosta različitih problema sa kojima ljudi nisu spremni da se nose. Mnogi ljudi, dok pokušavaju da se izbore sa svojom novom ulogom negovatelja, moraju da nastave da obavljaju svoj posao, da se brinu o deci a imaju i brojne druge obaveze.

Stručnjaci koji se bave starijima i brigom o njima, sreću tokom svoje profesije nebrojeno mnogo ljudi koji muku muče sa otkrivanjem vrste pomoći koja je potrebna njihovim ostarelim roditeljima, supružnicima, rođacima. Većini je teško pre svega da odrede koji je najbolji način da se starijoj osobi pomogne.

Neki problemi zahtevaju da se više članova porodice angažuje, da se angažuje gerontodomaćica ili negovateljica ili da se razmisli o domu za stare.

Evo spiska ključnih problema sa kojima se porodični negovatelji obično suočavaju u nekom trenutku.

Devet oblasti koje treba uzeti u obzir kada se pomaže starijoj osobi

1) Pomoć u aktivnostima svakodnevnog života i instrumentalnim aktivnostima svakodnevnog života

Ove dve vrste aktivnosti zajedno čine ključne svakodnevne životne zadatke. U osnovne aktivnosti svakodnevnog života spadaju kretanje, ishrana, oblačenje i sređivanje, odlazak u toalet i održavanje lične higijene, kupanje… To su najosnovnije radnje brige o sebi koje naučimo dok smo još sasvim mali.

Sa druge strane, instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života jesu nešto što učimo tokom rane mladosti, u pubertetu. U njih spadaju: upravljanje finansijama, snalaženje u prevozu, kupovina i spremanje jela, čišćenje i održavanje doma, korišćenje komunikacionih sredstava, sposobnost korišćenja lekova…

Starijim osobama često prvo zatreba pomoć za obavljanje instrumentalnih aktivnosti. Upravo je vrsta pomoći koja je potrebna starijoj osobi pri obavljanju aktivnosti i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života ono na osnovu čega se određuje koja opcija je najbolja – kućna nega ili dom za stare.

2) Problemi bezbednosti

Ovo obuhvata probleme poput finansijske ranjivosti (ili čak eksploatacije), opasnost od padova, probleme sa vožnjom i druge.

3) Zdravstvena pitanja

Problemi sa zdravljem prilično su česti u starijem životnom dobu. Mnoge starije osobe pate od hroničnih oboljenja koja zahtevaju lečenje, praćenje i druge oblike neprekidnog bavljenja tim problemom. Kod starijih osoba se, takođe, mogu javiti novi simptomi i problemi sa zdravljem. I u tom slučaju će im možda biti potrebna pomoć kako bi bolest bila dijagnostikovana. Članovi porodice su često ti koji pomažu da se postave prava pitanja i skrene pažnja zdravstvenim radnicima.

Većini ljudi će takođe trebati pomoć prilikom oporavka nakon bolesti. Značajnu podršku, kako starijoj osobi, tako i samoj porodici, u većini slučajeva mogu da pruže stručne negovateljice.

Vitaplan Pomoć u kući gerontonegovatljice dnevni boravak za starije

Ozbiljna bolest ili određena hronična zdravstvena stanja mogu dovesti do toga da starija osoba izgubi sposobnost donošenja pravilnih odluka kada je u pitanju njeno zdravlje ili sposobnosti da pravilno uzima prepisane lekove ili da se brine o svom zdravstvenom stanju.

Članovi porodice često moraju da donose odluke umesto starije osobe nakon što je ona pretrpela neki iznenadni udar na zdravlje ili usled opadanja kognitivnih funkcija.

4) Pravna i finansijska pitanja

Neke starije osobe mogu izgubiti sposobnost upravljanja određenim vrstama finansijskih i pravnih poslova. Čak su i one starije osobe koje nemaju nikakvih kognitivnih oštećenja, podložne finansijskom iskorišćavanju.

Članovi porodice često moraju da razmotre potrebu da se starijoj osobi pruži pomoć u pravnim i finansijskim pitanjima. Planiranje unapred i popunjavanje potrebne dokumentacije mogu u velikoj meri olakšati porodici kada/ako dođe u situaciju da pruži pomoć starijoj osobi.

5) Problem sa stanovanjem

Stambena situacija starije osobe često utiče na kvalitet života, sigurnost, mogućnost da se dobije pomoć od drugih i slično. Porodice često moraju da razmotre pitanja kao što su:

Da li je trenutna stambena situacija pogodna da starija osoba ostane da živi u svom domu? Angažovanje gerontodomaćice često doprinosi da starija osoba mnogo duže može da nastavi da živi samostalno.

Da li je okruženje u kome bi starija osoba imala veću pomoć, kao što je selidba kod nekog od članova porodice, možda potrebna?

Koje su druge mogućnosti, na primer pomoć u kući, finansijski isplative i mogu da dođu u obzir?

6) Kvalitet života i pomaganje starijoj osobi da napreduje

Pored zadovoljavanja osnovnih potreba, većina porodica razmišlja i o kvalitetu života starijeg člana porodice. To podrazumeva razmatranje pitanja kao što su društvena uključenost, svrha života, nezavisnostii dostojanstvo.

Takođe je od suštinske važnosti da se sazna više o tome šta je starijoj osobi najvažnije a šta smatra manje važnim. Čega bi mogla da se odrekne, a čega nikako ne bi.

7) Planiranje unapred

Stvari koje treba planirati unapred obuhvataju moguće opadanje funkcija u budućnosti, nepredviđene hitne situacije, kao i negu na kraju života. Planiranje unapred omogućava da se smanji kasniji stres, dodatni problemi, a ponekad i troškovi.

8) Odnosi u porodici i široj zajednici

Pokušaj da se pomogne starijem članu porodice često dovodi do problema u porodičnim odnosima i izaziva jake emocije. Dobronamerni ljudi se često nehotice ophode prema starijim osobama na način koji ugrožava njihovo dostojanstvo i samostalnost.

Takođe je uobičajeno da porodični negovatelji imaju probleme sa braćom i sestrama, sa decom, sa drugim roditeljem ili drugim osobama koje su uključene u život starije osobe.

9) Briga o sebi

Briga o starijem članu porodice ispunjava negovatelja, međutim ona može lako da postane izvor hroničnog stresa. Pošto su porodični negovatelji često veoma zauzeti, oni neretko zanemaruju sopstvene potrebe i sopstvenu dobrobit. Na taj način mogu ugroziti sopstveno zdravlje, a to zauzvrat može uticati i na njihovu sposobnost da se brinu o starijoj osobi i da sa njom budu u dobrom odnosu.

Porodični negovatelji bi trebalo da koriste razne načine da osiguraju svoje fizičko i psihičko zdravlje. Među te načine ubrajuju se traženje pomoći od okoline, angažovanje gerontonegovateljice, pronalaženje grupe za podršku (kojih je, nažalost, u Srbiji malo), određivanje granica, odvajanje vremena za brigu o sopstvenom zdravlju i drugim potrebama i slično.

Vitaplan Pomoć u kući gerontonegovatljice dnevni boravak za starije

Kontinuirano pružanje pomoći i nege starijoj osobi može biti prilično složen i težak poduhvat. Razlog tome je delimično i u tome što se sve navedene oblasti često međusobno preklapaju i utiču jedna na drugu.

Evo nekih primera:

 • Zdravstveno stanje starije osobe često utiče na njenu sposobnost da se bavi aktivnostima i instrumentalnim aktivnostima svakodnevnog života.
 • Ozbiljnost i vrsta zdravstvenog stanja starije osobe takođe utiče i na to koliko vremena sama starija osoba i njena porodica provode po zdravstvenim ustanovama, što onda utiče i na kvalitet njihovih života.
 • Zakonska odobrenja koja imaju članovi porodice određuju u kojoj meri oni mogu da pomognu kada su u pitanju zdravstveni problemi, problemi sa stanovanjem, finansijama i slično.
 • Odnosi u porodici, baš kao i to koliko negovatelj brine sam o sebi, utiču na nivo stresa. To sa druge strane utiče na sposobnost negovatelja da pruži adekvatnu pomoć starijem članu porodice.
 • Donošenje odluka – bilo da je reč o rešavanju pitanja u vezi sa sigurnošću, zdravljem, stanovanjem i sl, uvek bi trebalo da bude u skladu sa onim što je najvažnije starijoj osobi. Uvek treba imati u vidu kvalitet života starije osobe.

Sve ovo nije teško na papiru (ili ekranu). Sve bismo učinili za one koje volimo. Međutim, život ne čeka niti nas oslobađa drugih briga. Niko ko nas voli ne bi očekivao od nas da uništimo sebe i sve svoje snove zarad brige o njemu. Ljubav može da da neverovatnu snagu i istrajnost. Ali moramo da vodimo računa i o tome da treba imati snage da se istraje koliko god bude potrebno.

Zato o svemu treba promisliti na vreme. Ako je potrebno, nađite adekvatnu pomoć. Kako zarad sebe, tako i zarad osobe o kojoj brinete.

Fotografija: rawpixel.com

Vitaplan pomoć u kući i kućna nega pruža licenciranu uslugu podrške, prvenstveno za starije sugrađane/ke.