Invalidska penzija u Srbiji – Kako, koliko, kome? (VIDEO)

Invalidska penzija u Srbiji jeste jedna od tema za koju se čitaoci Penzina prilično interesuju. Donosimo kratki pregled svih osnovnih informacija o invalidskim penzijama koje treba imati pre nego što podnesete zahtev…

Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2003. godine drastično su pooštreni uslovi za dobijanje invalidske penzije. Danas je ovu penziju moguće dobiti samo ako osiguranik ostane bez bilo kakve mogućnosti da obavlja bilo koji posao, a ne samo onaj koji do povrede ili bolesti obavljao.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U videu od šest minuta izdvojili za vas najosnovnije činjenice, izvode zakona, statistike i procedure za dobijanje invalidske penzije. Pogledajte video Invalidska penzija u Srbiji:

Ako iz bilo kog razloga ne možete da pokrenete video, možete ga pogledati i direktno na YouTube-u (na linku)

Ukratko o invalidskim penzijama u Srbiji:

Jedno od najčešćih pitanja koje čitaoci postavljaju Penzinu u mejlovima, u porukama i komentarima na Fejsbuku, svodi se ukratko na:

Mogu li dobiti invalidsku penziju?

Invalidska penzija danas se dobija daleko teže nego nekad, a u ovom videu možete saznati i zašto je to tako:

 • Šta Zakon o PIO, u poglavlju 2, kaže o invalidskim penzijama?
 • Kako Zakon o PIO definiše invalidnost, povredu na radu, gubitak radne sposobnosti, profesionalnu bolest…
 • Koji su uslovi za sticanje invalidske penzije?
 • Kada je najranije moguće dobiti invalidsku penziju, i pod kojim uslovima?
 • Sva dokumentacija uz zahtev za invalidsku penziju?
 • Statistika invalidskih penzija u Srbiji

Treba da znate i da: Prelazak sa invalidske na starosnu penziju nije moguć po Zakonu o PIO (klik na link)

Zakon o PIO invalidsku penziju, uslove za sticanje prava na invalidsku penziju, i okolnosti pod kojima se može dobiti invalidska penzija, opisuje u članovima: 21, 22, 23, 24, 25 i 26.

Zakon o PIO

Pogledajmo šta tačno piše u ovim članovima Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

2. Invalidska penzija

Član 21*******

Invalidnost postoji kad kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno kad kod profesionalnog vojnog lica nastane potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu, zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanih povredom na radu, profesionalnom bolešću, povredom van rada ili bolešću, koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom.

Član 22

Povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra se povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma.

Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na način iz stava 1. ovog člana, koju osiguranik – zaposleni pretrpi pri obavljanju posla na koji nije raspoređen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen.

Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na način iz stava 1. ovog člana, koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto, na putu preduzetom radi izvršavanja službenih poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Povredom na radu smatra se i oboljenje osiguranika koje je nastalo neposredno ili kao isključiva posledica nekog nesrećnog slučaja ili više sile za vreme obavljanja posla po osnovu koga je osiguran ili u vezi s njim.

Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na način iz st. 1. do 4. ovog člana, koju osiguranik pretrpi u vezi s korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti.

Član 23

Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na način predviđen u članu 22. ovog zakona koju osiguranici pretrpe učestvujući:

 1. u akcijama spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća;
 2. u vojnoj vežbi ili u vršenju drugih obaveza iz oblasti odbrane zemlje utvrđenih zakonom;
 3. na radnom kampu ili takmičenju (proizvodnom, sportskom i dr.);
 4. na drugim poslovima i zadacima za koje je zakonom utvrđeno da su od opšteg interesa.

Član 24

Profesionalne bolesti, u smislu ovog zakona, jesu određene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnim mestima, odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao.

Profesionalne bolesti, radna mesta, odnosno poslovi na kojima se te bolesti pojavljuju i uslovi pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima, u smislu stava 1. ovog člana, utvrđuju ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministar nadležan za poslove zdravlja, na predlog fonda.

Član 25

Osiguranik kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, stiče pravo na invalidsku penziju:

 1. ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću;
 2. ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću – pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju utvrđenih u članu 19. tačka 1) ovog zakona i da ima navršenih pet godina staža osiguranja.

Član 26

Osiguranik kod koga je invalidnost, prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, nastala pre navršene 30 godine života stiče pravo na invalidsku penziju:

 1. kad je invalidnost nastala do navršene 20 godine života – ako ima godinu dana staža osiguranja;
 2. kad je invalidnost nastala do navršene 25 godine života – ako do nastanka invalidnosti ima najmanje dve godine staža osiguranja;
 3. kad je invalidnost nastala do navršene 30 godine života – ako do nastanka invalidnosti ima najmanje tri godine staža osiguranja.

Za podnošenje zahteva za invalidsku penziju potrebno je:

 • popunjen obrazac zahteva
 • predlog lekara opšte prakse overen od nadležne komisije pri domu zdravlja.

Napomena: Komisija pri domu zdravlja ne ocenjuje zdravstveno stanje osiguranika već samo potvrđuje posedovanje minimuma medicinske dokumentacije koja je potrebna za pregled lekara veštaka.

Za detalje o potrebnoj dokumentaciji i druge informacije vezano za pojedinačne slučajeve (inostrani penzioneri, osiguranici iz bivših republika SFRJ, mogući načini primanja invalidske penzije, itd) pogledajte video iznad u ovom tekstu.

U videu iznad možete pogledati i:

 • Šta ako vam odbiju zahtev za invalidsku penziju?
 • Ako Koliko često ste obvezni da idete na kontrolne preglede?
 • Koliki je bio udeo invalidski penzija u ukupnom broju penzija od 1960-ih do danas?
 • Kolika je prosečna invalidska penzija u Srbiji?
 • Koji su najčešći razlozi da neko danas dobije invalidsku penziju?
 • Koliko danas ima invalidskih penzija?
 • Koliko zahteva za invalidsku penziju bude prihvaćeno?

Preporučujemo za čitanje:

Mogu vas zanimati i tekstovi advokatice Zorice Tršić u vezi sa invalidskim penzijama: