Početna Magazin Godine Penzija Invalidska penzija u Republici Srbiji

Invalidska penzija u Republici Srbiji

Invalidska penzija pravo je onih radnika kojima se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti pre nego što navrše godine potrebne za ostvarivanje prava na starosnu penziju, i to:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža*
  • ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van posla, potrebno je najmanje pet godina staža*
  • *do 20 godina potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja
  • *do 25 godina – dve godine staža osiguranja
  • *do 30 godina – tri godine staža osiguranja.

Prema ovim kriterijumima, Republika Srbija je jedna od najrigoroznijih država u Evropi kada je reč o sticanju prava na invalidsku penziju. Godine 1960. bilo je čak 40,14 odsto invalidskih penzionera, tokom 1970-ih taj procenat se smanjio, da bi 1980-ih opet narastao na oko 40 odsto.

Godine 1997, od 1.460.306 penzionera, 30 odsto (438.401) imalo invalidsku penziju. Pooštravanjem propisa i kaznene politike u ovoj sferi, u 2012. godini došlo se do 20 odsto invalidskih penzionera (342.741 od ukupno 1.703.140).

U septembru 2013. godine prosečna visina invalidske penzije je 23.206 dinara, tj. za oko 3.000 dinara manje od prosečne starosne penzije.