Gubitak sluha često izazivaju lekovi

Neki lekovi imaju direktan toksičan uticaj na unutrašnje uho ili na slušne nerve. Gubitak sluha često izazivaju lekovi.

Gluvoća izazvana lekovima „ponekad je nepovratna, a te mehanizme slabo razumemo.“ Nastaje postepeno ili iznenada. Ponekad je potrebno nekoliko meseci, pa čak i godina, da se ustanovi da gubitak sluha izazivaju lekovi koji se koriste.

Ototoksičnost (toksičnost koja utiče na sluh) često zavisi od doze i trajanja terapije. Ponekad se može nastaviti čak i nakon prekidanja terapije. Perforirana bubna opna povećava rizik od trajnog gubitka sluha, u slučaju korišćenja kapi za uši koje sadrže ototoksične supstance.

Upotreba određenih lekova nosi sa sobom rizik od gubitka sluha:

 1. antiinflamatorni (protivzapaljenski) lekovi, kao što su antibiotici, antimikotici, protiv malarije, antivirusni itd.
 2. antikancerogeni izlažu slušne nerve lezijama

Razni drugi lekovi takođe nose sa sobom određeni stepen rizika:

 • kardiovaskularni
 • lekovi za lečenje erektilne disfunkcije
 • lekovi protiv bolova
 • analgetici
 • lekovi koji se koriste u reumatologiji
 • lekovi koji vezuju gvožđe
 • imunosupresivi
 • lekovi koji se koriste u endokrinologiji…

Različiti faktori povećavaju rizik od gubitka sluha koji je povezan sa uzimanjem lekova:

 • veoma mlada ili stara osoba
 • dehidratacija
 • problemi sa radom bubrega
 • veza sa drugim ototoksičnim lekom.

Pacijenti treba da budu informisani i treba im savetovati oprez – treba da prijave svaki znak kao što je privremeni gubitak sluha, vrtoglavica ili zujanje u ušima.

Izvor: Prescrire
FotografijaJulia Mirvis sa Pixabay