Domovi za stare Foto albumi

Gerontološki centar u Knjaževcu

Dom za iznemogle srpske gradane u Knjaževcu podignut je iz sredstava koje je beogradski trgovac Nikola S. Spasić zaveštao testamentom za podizanje bolnica i jednog doma za stare i iznemogle građane. 

Svečano otvaranje Doma obavljeno je 26. maja 1935. godine a prvi štićenici stupili su u dom mesec dana kasnije.
Dom je radio do 1945. godine, kada zbog ratnih razaranja i potreba prerasta u Državni dečji dom prilagođen za prijem dece koja su u ratu ostala bez roditelja.
Do 1977. godine nije bilo zahteva za obnavljanje rada Doma, kada je zbog naraslih potreba za zaštitom starih pokrenuta inicijativa, i 1. oktobra 1981. godine, kao radna jedinica u sastavu Centra za socijalni rad, počinje ponovo da radi kao Dom za penzionere i druga stara lica u Knjaževcu.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija