Generacija – Ja!

Generacija – Ja!

Generacijom Ja (Generation Me), američki psiholog Džin Tvendž naziva Generaciju Y ili Milenijumsku generaciju – decu rođenu od 1970-ih i 1980-ih godina pa nadalje.

U podnaslovu svoje knjige o ovoj generaciji ona se pita: „Zašto su današnji mladi Amerikanci samouvereni, prodorni, ambiciozni – i nesrećni kao nikada ranije“. Jovana Papan za Detinjarije.com (NSPM, 2007) objašnjava teze knjige:

– Oni su odrastali učeći da je sasvim prirodna stvar biti u centru pažnje, i stavljati uvek sebe na prvo mesto. Tvendž bazira svoje argumente na 14 godina sopstvenih istraživanja, i višedecenijskim rezultatima kolega psihologa, baziranim na anketiranju više od 40.000 subjekata.  Prema njenoj hipotezi, „generacija Ja“ obuhvata sve one koji su rođeni u rasponu od poslednjih 30 godina, što znači da u nju spadaju i današnji osnovci i tridesetogodišnjaci, a ono što im je svima zajedničko, jeste da su odrasli u eri u kojoj je fokusiranje na sebe ne samo tolerisana praksa, već i društveno promovisani životni stil.

– Oni su zamorčići epohe u kojoj su stručnjaci i profesionalci na juriš preuzeli ljudsku ličnost pod svoje, pretvorivši, kroz intenzivnu psihologizaciju i terapeutizaciju svakodnevice, građanina u pacijenta, a porinjanje u sebe u vladajući društveni etos.

– Za početak, ovo su „najželjenije“ generacije od kako je sveta i veka. Razvoj kontrole rađanja – pristupačnost kontraceptivne pilule i legalizacija abortusa, priuštili su roditeljima pravo izbora kao nikada ranije, pa su ovi klinci postali „specijalni“ pre nego što su se čak i rodili.