Francuska: Stariji prioritet za vakcinaciju – na papiru

Prioritet za vakcinaciju u Francuskoj, prema usvojenoj strategiji, imaju stariji. Strategija se ne sprovodi, a stariji bi mogli da ostanu bez revakcine.

Francusko Nacionalno stručno veće za gerijatriju osudilo je nedavanje prioriteta na terenu osobama sa najvećim rizikom od ozbiljnih posledica od kovida-19.

Tu se pre svega misli na najranjivije – starije od 75 godina, a naročito na korisnike gerontoloških centara, osoba u nezavisnom smeštaju* i starijih osoba o kojima se brinu institucije za brigu o starima.

Zvanična preporuka od 22. januara 2021. centrima za vakcinaciju jeste da otkažu sve primarne vakcinacije koje su zakazane zaključno sa 2. februarom.

Ova direktiva, izdata je usled poteškoća u snabdevanju Fajzer vakcinama i da bi se garantovala revakcinacija svih osoba koje su već primile prvu dozu u januaru. Ona se u stvarnosti ne poštuje.

Francuski gerijatri zato strahuju da starije osobe u riziku, koje su primile prvu vakcinu, neće dobiti drugu dozu.

Pored toga, ova preporuka podseća na to da se strategija prioritizacije sastoji od „rezervisanja prvih doza za osobe starije od 75 godina i one starosti od 65 do 74 godina koje imaju više oboljenja“.

Francuski gerijatri su sa žaljenjem konstatovali da se politička prioritizacija, koju jednoglasno pozdravljaju, na nivou logistike ne vidi na terenu.

„Do svakog razbuktavanja epidemije dolazilo je zbog naše nesposobnosti da prvenstvo u vakcinaciji damo stanovništvu koje je određeno kao prioritetno političkom odlukom. Takvim ponašanjem žrtvujemo korisnike domova za stare i domova za nezavisno stanovanje.“

Zapravo, skoro milion i po doza vakcina je oduzeto ovoj grupi stanovništva. Do danas je, ističu gerontolozi, vakcinisano manje od trećine rizičnih pacijenata u Francuskoj.

Nacionalna solidarnost prema starijima

Gerijatri u ovoj zemlji neprekidno osuđuju ejdžizam** u francuskom društvu i pozivaju na „nacionalnu solidarnost“ prema ljudima koji su označeni kao prioritet. Ovim ljudima je više nego ikada potrebna zaštita „pogotovo što će nove varijante koje izazivaju epidemiju unutar epidemije biti smrtonosnije“.

Francuska se, smatraju, neće izvući iz ove zdravstvene krize i iz ove epidemije sve dok se kampanja vakcinacije ne bude odvijala onako kako je odlučila vlada te zemlje.

Da bi se postigla veća transparentnost i da bi se smirili duhovi, francuski gerijatri traže da se objavljuju nedeljni izveštaji o stopi imunizacije kod ljudi starijih od 75 godina.

Izvor: SeniorActu

Podsećamo:

Objašnjenja:

* Nezavisan smeštaj ili autonomno stanovanje – oblik potmognutog stanovanja starijih osoba. Postoji u više zemalja sa nekim razlikama. Starije osobe imaju svoje nezavisne stambene jedinice (sobe u većim stanovima ili garsonjere i stanove u zgradama). Te stambene jedinice su povezane prostorom/prostorima za zajednički boravak. Ponekad imaju zajedničku kuhinju i sl. Takođe, ovaj smeštaj podrazumeva i redovne posete zdravstvenih i socijalnih radnika. V:

** ejdžizam – koristimo pojam „ejdžizam“ (od engleskog ageism) jer trenutno ne postoji adekvatniji, a ovaj je širokoprihvaćen. Predrasude o starima čine samo deo ovog pojma koji je mnogo složeniji.