gerijatar

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica

Stevana Sinđelića 39, Gornja Toponica 18202 Niš – Crveni Krst tel: 018 4601 111 centrala tel: 018 4601 222 centrala tel: 018 4231 134 zaštita ment. zdravlja u zajednici tel: 018 4539 666 zaštita ment. zdravlja u zajednici tel: 018 4601 670 direktor fax: 018 4601 699 email: admin@spbtoponica.rs web: www.spbtoponica.rs