Foto-konkurs „Lepota starenja“

Udruženje građana „Snaga prijateljstva – Amity“ i Foto savez Srbije raspisali su foto-konkurs „Lepota starenja“. Ideja je da se prikažu lepi trenuci u kojima uživaju stariji građani Srbije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Konkurs se realizuje u okviru Amity projekta “Promocija nediskriminacije i zaštite od nasilja nad starijim ženama u uslovima pandemije”. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa “Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu”, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Propozicije foto-konkursa „Lepota starenja“

Udruženje građana „Snaga prijateljstva – Amity“ i Foto savez Srbije organizovaće, povodom obeležavanja 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba, izložbu fotografija sa temom „Lepota starenja“,

1. Organizatori izložbe: Udruženje građana „Snaga prijateljstva – Amity“ i Foto savez Srbije.

2. Tema izložbe je Lepota starenja

Fotografije koje se šalju na konkurs prvenstveno treba da doprinesu sagledavanju pozitivnih aspekata trećeg životnog doba. Sve što je lepo, dobro i pozitivno u vezi sa starijima. Ono šta inspiriše i daje nadu, kao na primer:

 • druženja sa porodicom i/ili prijateljima (porodična okupljanja, proslave ili neke međugeneracijske aktivnosti)
 • različite aktivnosti, uključujući i sportske, i/ili neobični hobiji
 • putovanja i izleti
 • starije osobe koje na neki način inspirišu zajednicu i/ili su je zadužile
 • lepi i neobični detalji iz svakodnevnog života starijih.

3. Autor na konkurs može poslati najviše 6 (šest) radova.

4. Pravo učešća na izložbi imaju svi građani Republike Srbije.

5. Konkurs se organizuje bez kotizacije.

6. Za žiriranje se primaju isključivo fotografija u digitalnom zapisu u JPG formatu i 2.000 piksela po dužoj stranici, na elektronsku adresu: lepotastarenja@gmail.com zajedno sa popunjenom prijavom.

7. Za izradu fotografija radi izlaganja od autora čiji su radovi prihvaćeni biće zatraženo da ih pošalju u većoj rezoluciji.

8. Ime fajla svake fotografije treba da ima navedeno: prezime i ime autora i naziv rada, latiničnim pismom bez naših slova (č, ć, š, đ, ž). U prijavi pored naziva rada treba obavezno navesti mesto i godinu nastanka.

9. Radovi prispeli posle roka za prijem ili bez popunjene prijave neće biti žirirani.

10. Žiri:

 • Dragiša Radulović, majstor fotografije FSS
 • Branislav Brkić, majstor fotografije FSS
 • Vlade Satarić, Udruženje građana „Snaga prijateljstva – Amity“

11. Žiri će dodeliti sledeće nagrade:

a) za kolekcije fotografija PRVU, DRUGU, TREĆU i dve pohvale;
b) za pojedinačne radove PRVU, DRUGU, TREĆU i tri pohvale.

12. Autori se odriču prava na nadoknadu za medijsko korišćenje fotografija u cilju informisanja javnosti o izložbi, reprodukovanju u katalogu i ostalim materijalima u vezi sa izložbom. Predajom ili slanjem prijave i radova na izložbu, smatraće se da autor u svemu prihvata odredbe ovih Propozicija.

13. Od prispelih fotografija na konkurs, žiri će izabrati najviše 70 radova.

14. Kalendar izložbe:

 • Rok za prijem fotografija – do 31. avgusta 2021. godine
 • Selekcija – do 5. septembra 2021.
 • Objava rezultata na sajtu FSS – do 8. septembra 2021.
 • Otvaranje izložbe – 30. septembra 2021. godine u Beogradu.

15. Svi učesnici izložbe će dobiti kvalitetno odštampan katalog, bez plaćanja nadokanade za autorski honorar.

Dodatne informacije:

Miroslav Predojević, sekretar FSS
Tel. 064 1132 381
Elektronska pošta: miroslav.predojevic@gmail.com

FotografijaGlenn Carstens-Peters za Unsplash