Andragogija (nauka) - doživotno učenje Foto albumi

Džin Koen – pionir gerijatrijske psihijatrije

Džin D. Koen (Gene D. Cohen, 1944-2009) bio je američki psihijatar koji se bavio pionirskim istraživanjima mentalnog zdravlja starijih. 

Bio je osnivač i prvi direktor Centra za starenje Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje u SAD (od 1975), prve vladine institucije ove vrste u svetu. Godine 1981. doktorirao je gerontologiju, a zatim je bio direktor i osnivač još nekoliko institucija ove vrste.
Koen je bio posvećen zagovornik ideje da su stariji sposobni za izuzetnu kreativnost i intelektualne izazove, što se kosilo sa opštim stanovištem njegovih kolega na početku njegove karijere koji su starost uglavnom tretirali kao bolest.
Autor je brojnih studija koje su potkrepile njegove stavove, koje je takođe izneo i u brojnim knjigama. Osnovao je i dva časopusa za gerijatrijsku psihijatriju, pokrenuo je brojne vrste terapija među kojima je bila i primena međugeneracijskih igara.
Autor je patentirane igre pod imenom “Treći svetski rat” koja predstavlja kombinaciju šaha i ukrštenice. Umro je od raka prostate.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija