Eugen Rozenstok, andragog

Eugen Rozenstok, andragog

Eugen Rozenstok (Eugen Rosenstock), nemački naučnik iz oblasti društvenih nauka koji, prvi nakon Aleksandra Kapa, autora kovanice andragogija, koristi ovaj izraz u radu iz 1921. godine (negde se navodi i 1926. godina). 

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
 
Rozenstok koristi izraz andragogija za grupu posebnih strategija u obrazovanju odraslih koje navodi u svom radu: obrazovanje odraslih zahteva specijalne nastavnike, metode i filozofiju.
Nakon Drugog svetskog rata andragogiju kao nauku naročito popularizuje američki naučnik Malkom Nouls, dobrim delom zahvaljujući i radu prof. dr Dušana Savićevića.