Početna Magazin Godine Doživeti stotu (2): Nasleđe 20. veka

Doživeti stotu (2): Nasleđe 20. veka

Produženje očekivanog životnog veka – 30 godina u Zapadnoj Evropi, SAD, Kanadi, Australiji i na Novom Zelandu, pa čak i veće u Japanu, Španiji i Italiji, veoma je značajno dostignuće 20. veka.

Istraživanje Starenje stanovništva: Izazovi pred nama, kaže da je produženje očekivanog životnog veka od 30 godina u Zapadnoj Evropi, SAD, Kanadi, Australiji i na Novom Zelandu, pa čak i veće u Japanu, Španiji i Italiji, veoma značajno dostignuće 20. veka.

Prema podacima o smrtnosti (Human Mortality Database), očekivana dužina života u zemljama liderima kao što su Japan, Španija i Švedska ukazuju na to da, i kada se zdravstveni uslovi ne popravljaju, tri četvrtine beba doživi 75. godinu života.

Većina beba rođenih od 2000. godine u zemljama sa najdugovečnijim stanovništvom danas, doživeće 100 rođendan ukoliko se nastavi trenutni trend stope produženja života.

Istraživači su do ovog zaključka došli uz pretpostavku da se smrtnost do 50. godine života zadrži na nivou iz 2006. godine (istraživanje urađeno 2009. godine).

Od 50. godine smanjuje se rizik od smrti u odnosu na stopu produžavanja životnog veka od 0,2 godine po godini.
Istraživači napominju da se mogu načiniti i kompleksnije metode procene linearnog rasta dugovečnosti ljudi, ali i one daju slične procene kao već navedene.