Digitalne inovacije za osobe sa invaliditetom

Projekat ARCHES okuplja ljude sa posebnim potrebama, tehnološke kompanije, univerzitete i muzeje širom Evrope sa ciljem da se pomognu digitalne inovacije za osobe sa invaliditetom.

Šest muzeja, četiri tehnološke kompanije i dva univerziteta okupili su se u ambicioznom međunarodnom istraživačkom projektu koji finansira Evropska unija (EU) sa ciljem da umetnost postane dostupna svima.

Radovi su obavljeni u okviru 3,8 miliona evra istraživačkog projekta finansijski podržanog od strane EU. Inicijativa treba da postane oslonac dostupnosti u svetu umetnosti i da muzeje učini inkluzivnijim prostorima.

Projekat ARCHES (akronim od „Pristupačni resursi ekosistema kulturne baštine“) okupio je, uz podršku EU, ljude sa posebnim potrebama, tehnološke kompanije, univerzitete i muzeje. Zajedno razvijaju i testiraju tehnološka rešenja za poboljšanje pristupa kulturi.

ARCHES ima za cilj da stvori inkluzivnije kulturno okruženje za ljude sa razlikama i poteškoćama povezanim sa percepcijom, pamćenjem, spoznajom i komunikacijom kroz dubinsku analizu istraživanja i razvoj inovativnih aplikacija, funkcionalnosti i iskustava zasnovanih na ponovnoj upotrebi i preuređenju digitalnih izvora.

Jedna od tehnoloških kompanija na projektu je i COPRIX Media iz Srbije koja se bavi razvojem interaktivnih i digitalnih obrazovnih rešenja namenjenih današnjoj digitalnoj generaciji učenika.

Umetnost dostupna svima

Londonski Viktorija i Albert muzej, Kunsthistorisches muzej u Beču i Madridski Thyssen-Bornemisza deo konzorcijuma koji se udružio sa osobama sa oštećenim vidom i osobama oštećenog sluha, kao i osobama sa poteškoćama u učenju tokom tri godine.

Tim je koristio višesenzorski pristup za podršku svim ljudima za bolji doživljaj velikih dela poznatih slikara. Od samog početka, istraživački tim je shvatio da se potrebe ljudi ne uklapaju u tradicionalne kategorije, kao što su slepi, gluvi ili sa teškoćama u učenju. Tako da je njihov fokus je bio na alatke koje ljudi mogu da koriste, na njihov sklonosti u pristupu, kao što su audio-opis, znakovni jezik, pojednostavljene informacije ili direktan pristup.

Projekat je razvio taktilni reljef koji omogućava muzejskim posetiocima da dodirnu replike remek-dela postavljene uz originalno umetničko delo. Za prototip reljefnog štampača je podnet zahtev za patent.

Takođe je predložen inovativni gestovima kontrolisani multimedijalni vodič. Ovaj vodič reaguje na kretanje ruku i proširuje mogućnosti interakcije sa umetničkim delom pružanjem informacija na i oko izložbe – kao što je audio datoteka, tekst koji se lako čita, ili putem klipova sa znakovnoim jezikom. Animacije i zvučni efekti zaokružuju ponudu i su posebno prilagođeni deci.

Vrhunski taktilni reljefi napravljeni pomoću najnovijih tehnika 3D modeliranja, igre za pametne telefone i tablete, aplikacije, namenjene za ljude sa posebnim potrebama, zajedno sa avatarom na jeziku znaka, su vrhunske tehnologije koje je predložio ARCHES tim.

COPRIX Media, deo ARCHES tima, zadužena je za kreiranje i izradu inovativnih igrica za pametne telefone i tablete namenjene za ljude sa posebnim potrebama.

Tehnologije je testiralo više od 200 osoba sa invaliditetom u Španiji, Austriji i Velikoj Britaniji.

Izvori: COPRIX Media, Naši u svetu
Slika: COPRIX Media

Podsećamo i na članke: