Foto albumi Zdravstvo

Osobe sa invaliditetom – barijere na životnom putu

Osobe sa invaliditetom kao modeli za maneken-lutke (pronađite video na Penzinu)

Osoba sa invaliditetom je osoba koja je dovedena u položaj u kom je “onesposobljena za funcionisanje, usled prostornih, ekonomskih i socijalnih barijera koja ta osoba ne može savladati na način kao i ostali građani”.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom izostavlja definiciju samog invaliditeta smatrajući ga promenljivim konceptom jer njegovo ispoljavanje, ili stepen ispoljavanja, zapravo zavisi od društvenih i fizičkih prepreka koje doprinose invaliditetu.

Tako se osobom sa invaliditetom smatra osoba koja je dovedena u položaj u kom je “onesposobljena za funcionisanje, usled prostornih, ekonomskih i socijalnih barijera koja ta osoba ne može savladati na način kao i ostali građani”.

Procenjuje se da od 7 do 10 odsto svetskog stanovništva ima neku vrstu invalidnosti. Prema ovoj proceni u svetu ima 600 miliona ljudi, tj. više nego što Rusija i SAD zajedno imaju stanovnika. Jedan od 10 Evropljana ima neku invalidnost fizičkog, senzornog, mentalnog ili psihičkog karaktera, oko 50 odsto njih je u produktivnom dobu. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 800.000 osoba sa invaliditetom.

Oštećenjem se smatra “svaki gubitak ili abnormalnost psihološke, fiziološke ili anatomske strukture ili funkcije”, a invaliditetom svaki gubitak ili ograničenje mogućnosti da se učestvuje u društvu na istom nivou sa drugima, zbog socijalnih prepreka i prepreka u životnom okruženju: 

  • predrasude i stavovi prema invalidnosti
  • nepristupačnost objekata i druge arhitektonske barijere
  • nepristupačnost informacija i komunikacijskog oruđa.

Osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno učestvovati u društvu ukoliko se uklone fizičke barijere i prepreke u stavovima. Svetski dan osoba sa invaliditetom održava se 3. decembra pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.

Na fotografiji je insert iz kratkog filma jedne od akcija povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom koja je izvedena u Cirihu 2013. godine.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija