Početna Magazin Godine Srbija Osobe sa invaliditetom – barijere na životnom putu

Osobe sa invaliditetom – barijere na životnom putu

Osobe sa invaliditetom – barijere na životnom putu

Osoba sa invaliditetom je osoba koja je dovedena u položaj u kom je „onesposobljena za funcionisanje, usled prostornih, ekonomskih i socijalnih barijera koja ta osoba ne može savladati na način kao i ostali građani“.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom izostavlja definiciju samog invaliditeta smatrajući ga promenljivim konceptom jer njegovo ispoljavanje, ili stepen ispoljavanja, zapravo zavisi od društvenih i fizičkih prepreka koje doprinose invaliditetu.

Tako se osobom sa invaliditetom smatra osoba koja je dovedena u položaj u kom je „onesposobljena za funcionisanje, usled prostornih, ekonomskih i socijalnih barijera koja ta osoba ne može savladati na način kao i ostali građani“.

Procenjuje se da od 7 do 10 odsto svetskog stanovništva ima neku vrstu invalidnosti. Prema ovoj proceni u svetu ima 600 miliona ljudi, tj. više nego što Rusija i SAD zajedno imaju stanovnika. Jedan od 10 Evropljana ima neku invalidnost fizičkog, senzornog, mentalnog ili psihičkog karaktera, oko 50 odsto njih je u produktivnom dobu. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 800.000 osoba sa invaliditetom.

Oštećenjem se smatra „svaki gubitak ili abnormalnost psihološke, fiziološke ili anatomske strukture ili funkcije“, a invaliditetom svaki gubitak ili ograničenje mogućnosti da se učestvuje u društvu na istom nivou sa drugima, zbog socijalnih prepreka i prepreka u životnom okruženju: 

  • predrasude i stavovi prema invalidnosti
  • nepristupačnost objekata i druge arhitektonske barijere
  • nepristupačnost informacija i komunikacijskog oruđa.

Osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno učestvovati u društvu ukoliko se uklone fizičke barijere i prepreke u stavovima. Svetski dan osoba sa invaliditetom održava se 3. decembra pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.

Na fotografiji je insert iz kratkog filma jedne od akcija povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom koja je izvedena u Cirihu 2013. godine.