Ubrzati reforme u oblasti socijalne politike i zapošljavanja

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoju uniji smatra da treba ubrzati reforme u oblasti socijalne politike i zapošljavanja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Članovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 2 i 19 razmatrali su realizaciju reformi u oblasti pregovaračkog poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Realizacija reformi u ovoj oblasti razmatrana je na sednici održanoj 17. aprila 2024. godine.

Zaključeno je da se nadležnom Ministarstvu i Vladi Republike Srbije uputi zahtev za ubrzanje reformi u oblasti socijalne politike, reforme radnog zakonodavstva. Takođe se zahteva da se efikasnije primenjuju započete reforme u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, rodne ravnopravnosti, socijalne inkluzije i borbe protiv diskriminacije.

Radna grupa zahteva da buduća Vlada prekine s politikom fragmentacije radnog zakonodavstva i da ubrza proces pripreme i donošenja novog Zakona o radu i da se do tad ne donose zakoni koji parcijalno regulišu radno-pravne odnose. Podsećamo da su nacrti zakona o radnim praksama i zakona kojim je planirano proširenje primene sezonskog rada oštro kritikovani od strane organizacija civilnog društva i sindikata.

Radna grupa insistira na što skorijem usvajanju Strategije socijalne zaštite uz učešće svih relevantnih aktera u konsultacijama koje usvajanju prethode.

Suočeni sa intenzivnom kampanjom protiv Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Radna grupa smatra da Vlada Republike Srbije ima obavezu da brani ovaj Zakon u javnosti i da nastoji da obezbedi široku podršku za njegovu primenu.

Sednici su prisustvovali članovi iz udruženja građana i sindikata.