Opasulji se i naljuti

USPVLS sa Udruženjem Novi optimizam 29. novembra od 13 časova na Trgu Republike u Beogradu organizuje druženje penzionera sa motom „Opasulji se i naljuti“.
Tom prilikom će, uz pasulj i ljutu papriku, biti pročitano i pismo koje bude izabrano na konkursu „Pismo predsedniku“.

Udruženje sindikata penzionsanih vojnih lica Srbije (USPVLS) sa Udruženjem Novi optimizam 29. novembra 2019. godine od 13 časova na Trgu Republike u Beogradu organizuje druženje penzionera sa motom „Opasulji se i naljuti“.

Razloga da dođemo sebi i da se naljutimo je bezbroj.

Zbog deformacija u upravljanju, finansiranju i ostvarivanju prava u Fondu PIO poslednjih sedam godina, došlo je do drastičnog kršenja stečenih prava sadašnjih i budućih penzionera.

Promenom sastava Upravnog odbora 2014. godine, Fond je otet od penzionera i radnika i prekinute su aktivnosti na sprovođenju reforme koja je započeta 2012. godine u skladu sa projektom Svetske banke u cilju povećanja njegove održivosti.

U periodu većinskog upravljanja Fondom od strane Vlade Srbije usvojeno je nekoliko protivustavnih zakona i izmena Zakona PIO kojima su dostignuta prava penzionera uskraćena. Penzije koje su veće od 25.000 dinara su umanjene, od 2012. godine nisu u potrebnoj meri usklađivane sa rastom inflacije i BDP, penzionerima se pred izbore dodeljuje novčana pomoć, delu penzionera se isplaćuje uvredljivo malo uvećanje uz penziju, data je saglasnost za privatizaciju jednog broja banja koje su vlasništvo Fonda itd.

Ne prihvatamo lažne reforme posle kojih većina penzionera nema dovoljno za komunalije, hranu i lekove.

Političke stranke u Srbiji se ne bave siromaštvom penzionera i starih lica u potrebnoj meri, jer one u koaliciji na vlasti to rade licemerno i sve odluke prepuštaju predsedniku Srbije a opozicione smatraju da penzioneri podržavaju aktuelnu vlast.

Pravo građana da objektivno budu informisani o stanju penzijskog sistema se ne ostvaruje zbog nedostupnosti medija sa nacionalnom frekvencijom za kritičke stavove o tome.

Osiguranci Fonda PIO, to jest zaposleni koji sada uplaćuju doprinose PIO, takođe su ostali nezaštićeni od strane većine sindikata zaposlenih koji se još uvek ne bore za stečena prava svojih članova, budućih penzionera.

Performans Opasulji se i naljuti!

Na mestu na kojem su se studenti već opasuljili USPVLS vas poziva na druženje sa umetnicima i javnim radnicima. Uz pasulj i ljutu papriku okupljeni građani će se podsetiti na uređenu državu koju su im oteli. Biće reči o položaju penzionera i svemu što im je oteto.

Na druženju USPVLS će saopštiti i rezultate konkursa koji su objavili na temu „Pismo predsedniku“. Niko nam ne može oteti pravo da se sećamo dobrog života!

Konkurs Pismo predsedniku

Udruženje takođe, u saradnji sa ekspertima i drugim organizacijama penzionera i sindikatima zaposlenih, priprema predlog zakona kojim će stečena prava penzionera biti garantovana a oteto vraćeno.

Dana 4. decembra od 11 sati u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, USPVLS organizuje okrugli sto na temu „Reforma penzijskog sistema Srbije“ na koji vas pozivaju.

Naslovna fotografija sa protesta penzionera 17. maja 2019. Predsedništvo Srbije
Penzin.rs