Porodica

Porodica kao osnovna ćelija društva naročito je važna onda kada je društvo u krizi i ne uspeva na odgovarajuć način da odgovori na potrebe pojedinca. Zato porodične veze i međusobno pomaganje biti veoma značajne i u 21. veku: imaćemo sve više starih, penzioni i zdravstveni sistemi su u neprekidnoj recesiji, izvori porodičnih finansija postaju razuđeniji i neizvesniji, a uprkos tehnološkom napretku ostaju nam mnogi stari, i dolaze neki novi izazovi i problemi. U decenijama kada će sve biti neizvesno, učinimo da nam porodice uvek budu “mirna luka”.

Dva stoleća ljubavi i zajedničkog života

Dva stoleća ljubavi i zajedničkog života

Prenosimo priču o ljubavi i privrženosti, priču o bračnim zajednicama kakve su nekad bile (a i sad želimo, a i ne znamo to, da i naše budu baš takve). Priča je “sa one strane granice”, iz Bosne, a za kanal Al Jazeera Balkans je napisao Mirza Sadiković. Tri petrovačka para slave velike životne jubileje, jer živjeti u bračnoj zajednici duže od pola vijeka velika je stvar.