Fiskalni savet predlaže hitno uvođenje nagrada i penala za one koji rade duže, odnosno kraće, od vremena određenog Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju…

Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, rekao je za Politiku da dalje povećanje starosne granice za odlazak u penziju nema smisla ukoliko vlada pod hitno, kao jednu od mera reforme penzijskog sistema, ne usvoji uvođenje bonusa (nagrade) za one koji budu radili duže i penala (kazne) za one koji se prevremeno penzionišu:

„Cilj ove mere je „koliko para toliko muzike”. To znači da ako su dva zaposlena radila isti posao, imali istu platu i jedan ode u penziju s 60, a drugi s 70 godina da nije pravedno da primaju istu penziju. Treba nagraditi onog što je duže radio“, objašnjava sagovornik Politike.

„Tako je svuda i u regionu i u Evropi, a Srbija je 2002. godine izabrala nemački model reforme penzijskog sistema koji je vlada usvojila, ali izbegava da ga sprovede.“

Precizirano je da bi onom ko ode u prevremenu penziju trebalo uvesti penale i to smanjenje od šest odsto za svaku godinu, a onog ko je duže radio nagraditi tako što bi mu se svaka godina uvećala za oko sedam procenata.

„Važna mera je izjednačavanje ili približavanje starosne granice za muškarce i žene, što bi donelo uštedu od oko jedan odsto. Takođe, važno je da vlada zaista razume sve predložene mere, kako se ne bi ponovila 2002. godina kada je u jednom danu starosna granica povećana za tri godine, što je bio šok za ceo sistem, upozorava on i dodaje da je ovde reč o velikim promenama koje moraju da se rade postepeno i završi do kraja kako bi se penzijski sistem postavio na zdrave noge“, zaključuje Altiparmakov.

Izvor: Politika