Početna Magazin Godine Društvo Birokratija prepreka za kvalitetniji život starijih

Birokratija prepreka za kvalitetniji život starijih

Po Zakonu o socijalnoj zaštiti svaki stariji pojedinac kome je neophodna društvena pomoć u savladavanju životnih teškoća ima pravo na socijalne usluge i materijalna davanja od strane države, ali da u praksi socijalna zaštita nije dostupna svima kojima je potrebna

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

 

Mr Nadežda Satarić iz „Amitija“, najveće domaće nevladine organizacije koja se bavi problemima starih, kaže za Večernje da po novom Zakonu o socijalnoj zaštiti svaki stariji pojedinac kome je neophodna društvena pomoć u savladavanju životnih teškoća ima pravo na socijalne usluge i materijalna davanja od strane države, ali da u praksi socijalna zaštita nije dostupna svima kojima je potrebna:

– Sistem socijalne zaštite je koncipiran tako da onaj kome je pomoć potrebna treba da zna da ima neka prava na pomoć od države, da zna kome treba da se obrati da bi ta prava ostvario, da bude pismen da zna da odgovori na administrativne procedure i zahteve u postupku ostvarivanja prava, da bude pokretan i da ima pare da plati prevoz da ode u centar za socijalni rad koji je lociran u gradskim sredinama.

– Međutim, među starijim ljudima, kojima su te usluge potrebne, uglavnom su nepismeni ili manje obrazovani, teško pokretni, bolesni, kao i oni koji ne mogu da obezbede pratnju da bi otišli u centre. Otuda im socijalna zaštita nije ni dostupna.

– Drugi problem je što neophodnih servisa pomoći i nege u kući nema u više od 60 opština u Srbiji, a prigovori su česti i na pristup zdravstvenim uslugama. Iako po Zakonu svi stariji od 65 godina imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, bez obzira na osnov osiguranja, više od 13 odsto starih iz seoskih sredina nema zdravstvenu knjižicu i uopšte ne koristi ovu zaštitu, a mnogima uopšte nisu dostupne zdravstvene stanice, domovi zdravlja, apoteke.

– Nevolja je što i za one kojima je zdravstvena zaštita dostupna, malo toga mogu da dobiju mimo lekarskog pregleda, bez učešća u plaćanju. Mnogi stariji zbog toga i nemaju adekvatno lečenje, jer nemaju novca da plate sve dijagnostičke procedure, da plate participaciju ili punu cenu lekova, pa često uzimaju samo one koji su najjeftiniji.