Početna Magazin Godine Ekonomija Baumolova bolest troškova

Baumolova bolest troškova

Baumolova bolest troškova

Baumolova bolest troškova ili Baumolov efekat, ustanovljen je sredinom 1960-ih godina i odnosi se na stagnaciju produktivnosti u sektoru usluga, naspram industrije, što za posledicu ima rast relativne cene usluga, što je „u suprotnosti“ sa ekonomskom matematikom.

Naime, mladi ekonomisti sa Prinstona, William Baumol i William Bowen, sakupljali su pozorišne ulaznice na Brodveju kako bi dokazali pretpostavku neprekidnog rasta cena predstava za koji su verovali da je posledica „neproduktivne prirode umetničkog rada“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ustanovljen fenomen mogao se videti u raznim sektorima: u obrazovanju, zdravstvu, zabavi, umetnosti, to jest, na svim onim mestima gde produktivnost, po prirodi stvari, nije mogla mnogo da napreduje, i gde je broj onih koji pružaju tu vrstu usluga i dalje bio relativno mali u odnosu na ukupan broj radno aktivnog stanovništva.

Posledica je, na primer, da je od 1978. do 2008. godine, cena bolničkih usluga u SAD porasla za 300 odsto (kada se izuzme inflacija), odnosno tri puta više od prosečnog rasta cena. U istom periodu, cena školarina u visokom obrazovanju povećala se za 250 odsto. I u drugim zemljama je ova razlika sve primetnija, mada nigde kao u SAD.

Zanimljivo je razmisliti i o brojnim drugim zanimanjima koja se i dalje opiru automatizaciji: čišćenje ulica, frizeri, pogrebne usluge, zanati i popravke, restauracija, sudstvo, krojači, itd. Popravka obuće, baš kao i održavanje koncerta, podrazumevalo je isti broj ljudi, tokom istog vremenskog perioda, i u 18, i u 19. i u 20. veku. Ko će opstati do kraja 21. veka?