Finansije i lične finansije Foto albumi

Baumolova bolest troškova

Slika: Baumolova bolest troškova (potražite i saznajte više na Penzinu)

Baumolova bolest troškova ili Baumolov efekat, ustanovljen je sredinom 1960-ih godina i odnosi se na stagnaciju produktivnosti u sektoru usluga, naspram industrije, što za posledicu ima rast relativne cene usluga, što je “u suprotnosti” sa ekonomskom matematikom.

Naime, mladi ekonomisti sa Prinstona, William Baumol i William Bowen, sakupljali su pozorišne ulaznice na Brodveju kako bi dokazali pretpostavku neprekidnog rasta cena predstava za koji su verovali da je posledica “neproduktivne prirode umetničkog rada”.

Ustanovljen fenomen mogao se videti u raznim sektorima: u obrazovanju, zdravstvu, zabavi, umetnosti, to jest, na svim onim mestima gde produktivnost, po prirodi stvari, nije mogla mnogo da napreduje, i gde je broj onih koji pružaju tu vrstu usluga i dalje bio relativno mali u odnosu na ukupan broj radno aktivnog stanovništva.

Posledica je, na primer, da je od 1978. do 2008. godine, cena bolničkih usluga u SAD porasla za 300 odsto (kada se izuzme inflacija), odnosno tri puta više od prosečnog rasta cena. U istom periodu, cena školarina u visokom obrazovanju povećala se za 250 odsto. I u drugim zemljama je ova razlika sve primetnija, mada nigde kao u SAD.

Zanimljivo je razmisliti i o brojnim drugim zanimanjima koja se i dalje opiru automatizaciji: čišćenje ulica, frizeri, pogrebne usluge, zanati i popravke, restauracija, sudstvo, krojači, itd. Popravka obuće, baš kao i održavanje koncerta, podrazumevalo je isti broj ljudi, tokom istog vremenskog perioda, i u 18, i u 19. i u 20. veku. Ko će opstati do kraja 21. veka?


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija