Društvo Ekonomija Magazin Godine

6 stvari koje produktivni ljudi rade svakodnevno (3): Zadaci

Ako želite da budete produktivniji, nemojte se pitati kako da nešto efikasnije završite pre nego što se upitate da li je to uopšte potrebno raditi. 

Svi se pitaju: “Zašto je nemoguće sve uraditi?” A odgovor je izneneđujuće jednostavan: Zato što radite suviše stvari.

Evo šta o tome kaže Tim Feris: “Ako se nešto dobro radi, to ne znači da je to nešto važno. Mislim da je ovo jedan od najčešćih problema sa većinom saveta za upravljanje vremenom ili za produktivnost – fokusiraju se na to kako stvari uraditi brzo. Ogromna većina stvari koje ljudi rade brzo, uopšte ne bi trebalo da se radi.”

Zanimljivo je kako se žalimo da imamo malo vremena, a onda određujemo prioritete kao da je vreme beskonačno. Umesto toga, uradite ono što je važno i ne mnogo više od toga.

Da li se ovo zaista događa u stvarnom svetu? Istraživanja pokazuju da menadžeri ne postižu da urade više radeći više sati, već postižu više kada pažljivo slede zacrtani plan.

Preliminarne analize rada indijskih menadžera pokazale su da se prodaja povećava sa povećanjem broja sati koje oni provedu na poslu. Međutim, ono što je interesantno jeste da je veza između načina na koji su menadžeri koristili vreme i rezultata bila pokretana isključivo vremenom koje je provedeno u planiranim aktivnostima.

Planiranje ne mora da znači da će se vreme provesti na sastancima, iako su sastanci sa zaposlenima dovedeni u vezu sa porastom prodaje. Jednostavno, treba shvatiti da je vreme ograničen i vredan resurs i planiranjem kako ga treba rasporediti povećavaju se mogućnosti da će ono biti utrošeno na produktivan način.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija