Zaštitnik građana o ostvarivanju političkih prava građana

Zaštitnik građana je pozvao građane da se jave ovoj instituciji ukoliko budu imali problema sa ostvarivanjem svojih političkih prava na izborima 3. aprila. Problemi u ostvarivanju političkih prava građana ranije su bili zabeleženi posebno kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i starije osobe.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ostvarivanje političkih prava građana Republike Srbije pratiće na terenu u nedelju, 3. aprila 2022. godine mobilne ekipe Zaštitnika građana. Službe ove nezavisne državne institucije za zaštitu ljudskih prava radiće tog dana od 7 sati ujutru, kada se otvaraju biračka mesta, pa do kasno u noć.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je sve građane da se jave ovoj instituciji ukoliko na biračkom mestu budu imali ikakvih problema.

„Pozivam sve građane Republike Srbije, posebno osobe sa invaliditetom i starije, da nam se obrate telefonskim putem ili direktno ukoliko u nedelju, prilikom ostvarivanja svojih političkih prava na biralištima, budu imali ikakvih problema kako bismo bili u mogućnosti da otklonimo prepreke“, poručio je Pašalić.

Pašalić je naveo da praksa ove institucije pokazuje da osobe sa invaliditetom i stariji građani i ranije nisu u potpunosti mogli da koriste svoje biračko pravo jer im je otežan pristup određenim glasačkim mestima. Na taj način se krše njihova politička prava.

„Građanska i politička prava čine glavni deo Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. Garantovana su zakonima i Ustavom Republike Srbije. Institucija Zaštitnika građana će u nedelju, u okviru svojih nadležnosti, raditi na obezbeđivanju punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava svim građanima Republike Srbije“, kazao je Zaštitnik građana.

Izvor: Ombudsman
Fotografija iz videa UG Amity

Moglo bi vas interesovati: