Proglas USPS pred izbore 3. aprila 2022.

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) objavilo je proglas svim penzionerima pred izbore 3. aprila 2022. godine. Prenosimo tekst Proglasa.

Udruženje sindikata penzionera Srbije poziva sve penzionere kao i članove njihovih porodica, da u nedelju, 3. aprila 2022. godine sakupe energiju i sa društvene margine na koju su gurnuti izađu na izbore i svoj glas, bez ikakvih ideoloških predrasuda daju onim kandidatima za predsednika, kao i koalicijama i strankama koje se zalažu da se penzionerima vrati ono što im je oteto.

Podsećamo da je izborni dan jedini kada se i mi penzioneri za nešto pitamo, kada možemo da uradimo nešto za sebe i čiji glas može da bude odlučujući. Vreme u kome je većina penzionera povijala glave, ćutala i trpela mora ostati iza nas. Oslobođeni straha, glasaćemo za bolju budućnost nas, naše dece i naših unuka.

Dakle, treba glasati za one koji se zalažu:

1) Da se svim oštećenim penzionerima (odnosno članovima njihovih porodica, ako su u međuvremenu umrli) vrate oduzeta sredstva.

2) Da se PIO Fond osposobi i učini nezavisnim od budžeta, i zakonskim izmenama izvrši povratak predstavnika svih reprezentativnih socijalnih partnera u upravljanje PIO Fondom, kao i vrate nadležnosti Nadzornog odbora u upravljanju Fondom.

3) Zahtevamo da se hitno zaustavi prodaja banja, specijalizovanih bolnica, lečilišta i drugih objekata koji pripadaju penzionerima, i onima koji su ih izgradili, a kojima u ime penzioera upravlja PIO Fond.

4) Zahtevamo izmenu švajcarske formule, na način da bude veće učešće rasta zarada (90 posto), u formuli usklađivanja penzija, kako bi penzije pratile rast zarada, kao i da se zakonom utvrde i dodatni mehanizmi finanasijske ali i socijalne održivosti penzija.

5) Zalažemo se za izmeštanje iz Fonda PIO svih izdataka osim penzija (socijalne pomoći, nacionalne penzije, tuđe nege i pomoći, smeštaja i drugo.).

6) Neophodno je i nužno vanredno usklađivanje penzija u slučaju da prosečna penzija padne ispod 60 posto u odnosu na prosečnu zaradu.

7) Radnicima koji su otišli u prevremenu penziju a nisu imali potreban broj godina života, trajno su umanjene penzije. Predlažemo i zahtevamo da to umanjenje važi do ispunjenja zvaničnog starosnog uslova za penziju.

8) Zahtevamo uvođenje minimalnih penzija koje bi bile znatno više od postojećih kako za poljoprivrednike tako i za ostale penzionere sa izuzetno niskim primanjima.

9) Nužno je i neophodno ustanovljenje socijalnih i imovinskih kartica, starih lica..

10) Zahtevamo od buduće vlade ustanovljenje Saveta za stara lica.

Zahtevamo od penzionera da do izbornog dana pažljivo osluškuju da li se i kako o problemima penzionera izjašnjavaju oni koji ulaze u izbornu trku. Naše glasove daćemo samo onima za koje procenimo da će postati deo vlasti i koji će biti spremni da otklone nepravde koje su učinjene najstarijim građanima Srbije.

Milan Grujić, predsednik
Udruženja sindikata penzionera Srbije

Fotografija sa protesta penzionera 2016. godine