Za pet godina više od 5.000 poziva zbog zlostavljanja na radu

Za pet godina rada SOS mobing telefonske linije, bilo je više od 5.000 poziva zbog zlostavljanja na radu.

SOS mobing telefonsku liniju kontaktiralo je ukupno 5.077 građana od kada je uspostavljena. Uspostavljena je u aprilu 2016. godine u saradnji Ministarstva za rad i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Putem linije građani mogu da se informišu o mehanizmima pravne zaštite od zlostavljanja na poslu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Broj SOS mobilng linije je 080/300-601.

Direktor Agencije Ivica Lazović kaže da su građani u 643 slučaja zatražili pravnu pomoć od Agencije.

„Agencija je postupala u oko 550 slučajeva, a u više od polovine je utvrđeno da se nije radilo o mobingu, već nekoj drugoj drugoj povredi prava iz radnog odnosa.“ Od toga, u više od 30 odsto slučajeva je utvrđeno da je bilo zlostavljanja na radu, a u 13 odsto postupak se okončao sporazumno – bez utvrđivanja odgovornosti.

Izmenama zakona je, kako kaže Lazović, unapređen postupak pred Agencijom. Agencija više ne utvrđuje da li je bilo ili nije bilo zlostavljanja, već nastoji da pomiri strane. Postupak pred Agencijom isključivo se okončava sporazumom kojim se dogovara harmonizacija odnosa i daljeg postupanja kako bi se proces rada nesmetano nastavi.

Dva zakona

Ministarka za rad Darija Kisić Tepavčević kaže da o ovom vidu zlostavljanja mora i treba da se priča kako bi se ova pojava u što većoj meri smanjila, pa i iskorenila. Ministarka je napomenula da Srbija ima dobru zakonsku osnovu za zaštitu od zlostavljanja na radu. Ta zakonska osnova je regulisana pomoću dva zakona.

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu omogućava zaposlenima koji smatraju da su izloženi nekoj vrsti zlostavljanja da pokrenu interni postupak pred poslodavcem, bez posredovanja trećeg lica.

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova predviđa posredovanje Agencije u sporu između zaposlenog i poslodavca uz obostranu saglasnost. Ovaj proces je potpuno besplatan i za zaposlenog i za poslodavca.

Izvor: B92
Fotografija: Iz serije Real Humans

Podsećamo: