Početna Magazin Godine Društvo Za dostojanstveniji život starijih na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite

Za dostojanstveniji život starijih na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite

Postignut konsenzus oko preporuka za donosioce odluka na nacionalnom nivou, kroz koje treba da se revidira zakonski okvir tako što će se ukloniti nedostaci koji ometaju puno poštovanje ljudskih prava starijih koji se nalaze na smeštaju u ustanovama. 

Saopštenje sa Konferencije „Za dostojanstveniji život starijih na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite“ održane 10. aprila 2014. godine u Beogradu

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Više od 70 stručnjaka iz državnih institucija, državnih i privatnih domova za stare i predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) koje rade sa starima ili za stare sumirali su danas rezultate jednogodišnjih aktivnosti na realizaciji Projekta, koji je imao za cilj da doprinese jačanju uloge civilnog društva u promovisanju i zaštiti ljudskih prava starijih u ustanovama socijalne zaštite.

Učesnici su postigli konsenzus oko preporuka za donosioce odluka na nacionalnom nivou, kroz koje treba da se revidira zakonski okvir tako što će se ukloniti nedostaci koji ometaju puno poštovanje ljudskih prava starijih u ovim ustanovama.

Takođe je neophodno da se ojačaju mehanizmi kontrole rada ustanova za smeštaj korisnika na način da se uspostavi i nezavisni sistem kontrole kvaliteta pružanja usluga i zaštite ljudskih prava korisnika od strane eksperata ili ekspertskih organizacija koje se bave ljudskim pravima konkretne ciljne grupe, kako bi se značajno unapredile garancije zaštite njihovih prava.

Važno je i da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) učini novčano dostupnijim antidementne lekove starijima, i da proširi indikacije za propisivanje pelena za odrasle na teret Fonda, da i dementni pacijenti mogu da ih dobiju.

Unapređenjem normativnog okvira i jačanjem mehanizama kontrole država ispunjava svoje međunarodno preuzete obaveze i dokazuje socijalnu odgovornost u odnosu na svoje najstarije sugrađane koji žive u ustanovama domskog smeštaja.

Ove preporuke su podržali predstavnici 62 OCD iz Srbije.

Na Konferenciji je ukazano i na značaj ubrzanijeg razvoja usluga u zajednici namenjenih starijima, u cilju prevencije smeštaja u dom ljudi koji to ne žele.

Jednogodišnji Projekat „Za dostojanstveniji život starijih na rezidencijalnom smeštaju u Srbiji“, Amity realizuje u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije (SIPRU), a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.