Magazin Godine Zdravlje

Veća mišićna masa – duži život

Zaključak istraživanja tima sa UCLA jeste da je izgradnja mišićne mase važna u smanjivanju rizika od ranije smrti u starosti.

 

Istraživanje čiji je glavni autor dr Priti Srikantan sa UCLA, objavljeno ovog meseca u časopisu American Journal of Medicine, zaključuje da je izgradnja mišićne mase važna u smanjivanju rizika od ranije smrti u starosti.

“Mnoga istraživanja o uticaju gojaznosti na smrtnost fokusiraju se na BMI*. Naše istraživanje ukazuje na to da bi lekari, kada savetuju starije o preventivnom ponašanju, trebalo da se fokusiraju na poboljšanje telesnog sastava, umesto fokusiranja isključivo na BMI”, kaže Srikantan.

Istraživači su analizirali podatke prikupljene od 1988. do 1994. godine. Fokusirali su se na grupu od 3.659 ljudi među kojima su bili muškarci stariji od 55 i žene starije od 65 godina. Autori su zatim utvrdili koliko njih je umrlo od prirodnih uzroka tokom pratećeg ispitivanja koje je sprovedeno 2004. godine.

Sastav tela subjekata istraživanja meren je korišćenjem bioelektrične impedanse koja podrazumeva sprovođenje električne struje kroz telo. Struji je lakše da prođe kroz mišić nego kroz salo, zbog toga što mišić sadrži vodu. Na ovaj način, istraživači su odredili indeks mišićne mase – količinu mišića u odnosu na visinu – slično indeksu telesne mase.

Uporedili su odnos ovog indeksa mišićne mase i rizika od smrti. Utvrdili su da je sveukupna smrtnost znatno niža u četvrtom kvartalu indeksa mišićne mase u poređenju sa prvim kvartalom. “Drugim rečima, što je mišićna masa veća, niži je rizik od smrti”, rekao je dr Arun Karlamangla, profesor gerijatrije i koautor studije.

“Zato, umesto da brinemo o težini ili BMI, trebalo bi da se trudimo da maksimiziramo i održimo mišićnu masu.”

Nije, međutim, definitivno ustanovljena uzročno-posledična veza između mišićne mase i preživljavanja. “Ali možemo reći da izgleda da je mišićna masa značajan predikator rizika od smrti”, rekla je Srikantan.

“Zaključujemo da merenje mišićne mase u odnosu na visinu tela treba dodati u alate zdravstvenih radnika koji brinu o starijima. Naredna istraživanja treba da odrede vrstu i trajanje vežbanja za poboljšanje mišićne mase i potencijalno povećanje preživljavanja kod (zdravih) starijih osoba.”

*BMI – Body Mass Index – indeks telesne mase

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija