Početna Magazin Godine USPVLS: Ustavni sud Srbije još nije ocenjivao stavove Vrhovnog kasacionog suda Srbije

USPVLS: Ustavni sud Srbije još nije ocenjivao stavove Vrhovnog kasacionog suda Srbije

USPVLS: Ustavni sud Srbije još nije ocenjivao stavove Vrhovnog kasacionog suda Srbije

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) izdalo je, 6. decembra 2015. godine, Saopštenje za javnost koje u nastavku u celosti prenosimo.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sprovodeći Zaključak Vlade Srbije od 30.10.2015. godine, o vanrednom usklađivanju vojnih penzija za navodnih 11,06% od 1.1.2008. godine, ministar rada i RF PIO vode pravi medijski rat protiv vojnih penzionera koji nisu prihvatili ponuđeni model rešavanja vanrednog usklađivanja kao nezakonit i neustavan.

Zaključak Vlade Srbije o vanrednom usklađivanju vojnih penzija od 1.1.2008. godine za 11,06% u koje je uračunato 4,21% koje su vojni penzioneri već dobili kao redovno usklađivanje za 2007. godinu, zasniva se na stavovima Vrhovnog kasacionog suda koje je počeo da primenjuje u 2015. godini. Ustavne žalbe na presude Vrhovnog kasacionog suda koje su zasnovane na prethodnom rešenju još uvek nisu rešene, tako da pozivanje RF PIO i ministra rada na njih nema osnova.

Sporne su izjave ministra rada Vlade Srbije da je ponudom vojnim penzionerima priznato pravo na usklađivanje penzija od 1.1.2008. godine, iako sudovi to nisu priznali. Ko ne poštuje zakon, sudovi ili Vlada Srbije i RF PIO? Ko ima pravo da ne poštuje zakon? Sporna je i izjava ministra Vulina da je ponuda RF PIO povoljna i zbog toga što sudovi sporo presuđuju pa će penzioneri dugo čekati na pravdu.

Pozivanje osiromašenih penzionera i njihovih naslednika da se vansudski nagode sa RF PIO i odreknu prava na sudsku zaštitu je pokušaj prevare. Na ovakav način se, šteta koja je napravljena državi i građanima Srbije nezakonitim postupanjem RF PIO, prevaljuje na vojne penzionere. Vansudskom nagodbom penzioneri će izgubiti oko 70% sledujuće sume, sudske troškove, zakonsku zateznu kamatu i neće dobiti rešenje o penzionisanju na osnovu Zakona o PIO. Ovakvu ponudu prihvataju neinformisani građani, naslednici preko 20.000 vojnih penzionera koji su preminuli posle 1.1.2008. godine i deo od oko 9.000 penzionera koji nisu tužili RF PIO zbog štete. Vojni penzioneri, kojima u dosadašnjim sudskim parnicama nije priznato pravo od 1.1.2008. godine, na osnovu Zaključka Vlade, novim tužbama će to pravo ponovo potražiti na sudu.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, odbacuje Odluku Vlade Srbije kao nezakonitu i neustavnu a pozive vojnim penzionerima od strane RF PIO kao pokušaj prevare.

Udruženje na osnovu mišljenja advokata, preporučuje vojnim penzionerima da ne odustaju od tužbi, zbog toga što Fond PIO vansudskim sporazumom ne nadoknađuje troškove sudskog postupka, zatezne sudske kamate i ne predviđa donošenje pojedinačnih rešenja u skladu sa Zakonom PIO. Vansudskim sporazumom vojni penzioneri se trajno odriču uvećanja penzije za 4,21% bez obzira na odluku Ustavnog suda po ovom pitanju.

Ukazujemo da deo medija u Srbiji, po ovom, nepotpuno informiše javnost.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije od RF PIO zahteva da se, radi smanjivanja štete državi, vojne penzije usklade za punih 11,06% i o tome svakom vojnom penzioneru donese rešenje zasnovano na Zakonu o PIO.

Udruženje je pokrenulo inicijtivu pred Ustavnim sudom Srbije za ocenu ustavnosti Zaključka Vlade Srbije od 30.10.2015. godine.

Medijskom kampanjom službenika Vlade Srbije se umanjuje politička šteta koju imaju stranke u aktuelnoj vlasti zbog nečinjenja od 2012. godine i prikrivanja štete koja je naneta budžetu i građanima Srbije.

Javnost Srbije se na ovakav način okreće protiv vojnih penzionera koji su javnim protestima ukazivali na bahatost aktuelne vlasti u Srbiji. Medijski rat aktuelne vlasti protiv vojnih penzionera se nastavlja!

Udruženje poziva medije da u skladu sa svojom uređivačkom politikom organizuju sučeljavanje stavova RF PIO i USPVLS o ovom problemu.

Jovan Tamburić, predsednik