USPVLS: Predsednik izgubio vezu sa penzionerskom stvarnošću

Povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o povećanju penzija za više od 18 odsto, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije objavilo je saopštenje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U obraćanju javnosti 15. juna 2022. godine predsednik Srbije, nanovo obećavajući povećanja penzija, pokazuje da je izgubio vezu sa stvarnošću. Možda su penzioneri Srbije preživeli od 2012. godine čekajući zelenu travu koju on iznova nudi, ali ovoga puta većina to neće dočekati.

Reformišući penzijski sistem ili štedeći na penzionerima, aktuelna vlast je učešće penzija u BDP od 13 odsto smanjila na 9 odsto. To godišnje iznosi oko 2 milijarde evra. Posledica takve štednje ili otimanja od penzionera je beda u kojoj živi preko 1,5 miliona penzionera. Smanjivanjem penzija većih od 25.000 dinara od 1. novembra do 30. septembra 2018. godine, prikriveno je znatno veće smanjivanje realne vrednosti svih penzija od 2012. do sada, tako što one nisu redovno usklađivane sa rastom inflacije i zarada. Iako su penzije nominalno delimično uvećavane one, od 2012. do početka 2022. godine, za inflacijom i rastom zarada, zaostaju najmanje 40 odsto.

Smanjivanje dotacija Fonda PIO iz budžeta mora prestati. Penzijski sistem u Srbiji ne može da se finansira samo od doprinosa PIO jer država treba da finansira obaveze koje je sama stvorila kao što su najniže-garantovane penzije, deo penzija bezbednosih agencija, MUP-a, Vojske, zdravstvena zaštita penzionera, tuđa nega i pomoć.

Realna vrednost penzija se održava usklađivanjem sa rastom cena, a njihov rast usklađivanjem sa povećanim prihodima od doprinosa PIO kao rezultata rasta zarada. Usklađivanje penzija sa rastom cena i zarada nije milostinja vlastodržaca nego ustavna obaveza države.

Novac za usklađivanje sa rastom cena i zarada odnosno povećanih prihoda Fonda PIO po osnovu doprinosa PIO je penzionerski. Samo na akcize i PDV od 6,9 milijardi evra u 2022. godini penzioneri će u budžet uneti preko 1,1 milijardi evra a rastom zarada prihodi Fonda PIO takođe toliko porastu.

Da je pameti i poštenja penzijski sistem bi trebao da ima izvorne prihode od taksi na rude, minerlnu vodu, tehničko drvo, poljoprivredno zemljište, vlasničkih udela od EPS i MTS i ne bi zavisio od političara.

Nedovoljnim usklađivanjem penzija prethodnih godina izvršena je društvena preraspodela na štetu penzionera. Zbog toga su penzioneri i došli u stanje pukog preživljavanja. U uslovima hiperinflacije penzije se moraju usklađivati dva puta godišnje, ali pre toga je neophodno vanredno usklađivanje tako da prosečna penzija iznosi najmanje 60 odsto prosečne plate.

Odgovorna vlast, kakvom se predstavlja predsednik, treba odmah penzionerima da vrati nesrazmerno uzeto tako što će za početak povećati najnižu penziju i izvršiti vanredno usklađivanje penzija od najmanje 15 odsto. U isto vreme, penzionerima sa penzijama manjim od 31.000 dinara i bez dodatnih prihoda, potrebno je obezbediti novčanu pomoć koja će biti veća za one koji imaju manju penziju.

Predsedniče, da vaša milostinja penzionerima od 18,2 odsto zavisi od MMF, obaveza smanjivanja izdvajanja za plate u javnom sektoru sa 9 na 7 odsto BDP bi davno bila sprovedena. Ovako…

I da, predsedniče, 840.000 penzionera i naslednika preminulih koji su oštećeni neustavnim smanjivanjem penzija od 2014. do 2018. godine čekaju da im se oteto vrati.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

Fotografija sa protesta penzionera 12. juna 2018.