UK: Laburisti obećavaju ženama nadoknadu za penzije

Tokom tekuće kampanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, laburisti obećavaju ženama nadoknadu za penzije. U pitanju su žene koje su „izgubile“ nekoliko godina penzija zbog povećanja starosne granice.

Laburistička partija, najjača opoziciona stranka u Ujedinjenom Kraljevstvu, obećava da će platiti nadoknadu onim ženama koje su „izgubile“ nekoliko godina penzija. U pitanju je više od tri miliona žena kojima je povećana starosna granica za državnu penziju. Laburistička stranka obećava da će ovo sprovesti ako na izborima 12. decembra 2019. godine osvoji vlast.

Džon Mekdonel, šef finansija u Laburističkoj stranci, kaže da će ženama biti isplaćeni iznosi do 31.000 funti, sa prosečnim iznosom od 15.000 funti. Na taj način će žene koje su očekivale da se penzionišu sa 60 godina, ali im je rečeno da će morati duže da čekaju na to, biti koliko-toliko obeštećene.

Ukupni troškovi ovog predloga procenjuju na 58 milijardi funti pre oporezivanja, ali bi to moglo da se plaća u ratama.

Kako kaže Džeremi Korbin, vođa laburista, sledeća laburistička vlada obeštetiće ove žene. One su, smatra Korbinsu nepravedno pogođene porastom starosne dobi za penziju. Laburističa stranka tvrdi da ovim ženama želi da ukaže poštovanje koje zaslužuju.

„Moćni i bogati žele da verujete da je stvarna promena nemoguća, da nije realna. Ali to je moguće s laburistima. Zato što laburisti nisu na strani milijardera i bankara. Mi smo na strani naroda“, rekao je Korbin.

Izvor: Krstarica
Fotografija: Temza vijuga kroz London, Srđan Jakšić za Penzin.rs

Socijalna pravda jeste ideja koju Laburistička partija Velike Britanije zastupa. U okviru te ideje, nalazi se i međugeneracijska saradnja i zaštita starijih. Da li je to realno, da li je iskreno i sl, nije na nama da ocenjujemo. Ali, zarad bolje informisanosti vas, čitalaca Penzina, naše je da vas podsetimo i na ove članke: