Društvo Magazin Godine Porodica

Udarac Vrhovnog suda SAD sindikatima (2): Uticaj na negovatelje

Slučaj Heris protiv Kvina posebno će se odraziti na negovatelje u kućama koji su u SAD priznati kao zaposleni, bez obzira da li se brinu o srodniku ili o nekom drugom. Iako najčešće nisu članovi sindikata, zahvaljujući sindikatima, njihov položaj je bolji i zaštićeniji.

U slučaju Heris protiv Kvina, presuđeno je da od zaposlenih koji nisu članovi sindikata ne može da se zahteva da nadoknade troškove pregovora koje u njihovo ime vrši sindikat.

Ovaj zakon će se posebno odraziti i na negovatelje u kućama. Negovatelji, bez obzira da li neguju članove svoje porodice ili rade za druge kojima je pomoć potrebna, u SAD su priznati kao zaposleni sa svim pravima i obavezama koje zaposleni u ovoj državi imaju. Međutim, oni su retko kad članovi određenog sindikata.

Bez obzira na to, zahvaljujući sindikatima, i njihov položaj je bolji i zaštićeniji. ThinkProgress daje primere negovatelja i porodica u kojima rade, čiji su životi donekle postali teži zbog ove odluke Vrhovnog suda SAD. Mi ćemo te primere preneti u sledećem tekstu, pre svega kao ilustraciju sistema koji na drugi način posmatra ljude koji pružaju negu, bez obzira da li to čine za ljude sa kojima su u krvnom srodstvu ili za druge.

Mnogi sistemi socijalne zaštite u razvijenim društvima prepoznaju negovatelje/staratelje kao posebnu kategoriju zaposlenih kojima država obezbeđuje određenu novčanu nadoknadu i razne vrste pomoći. U Srbiji, negovatelji kao kategorija ne postoje. Zato, u sledećem tekstu prenosimo primere prakse koja, iako nije najbolja, makar postoji.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija