Početna Magazin Godine Ekonomija Tri tipa premora na poslu iliti burnout sindroma

Tri tipa premora na poslu iliti burnout sindroma

Tri tipa premora na poslu iliti burnout sindroma

Burnout je odgovor osobe na hroničan stres na poslu i predstavlja pokušaj da se ona prilagodi kako bi se zaštitila. Otkrivena su tri tipa

Burnout*, prema klasičnoj definiciji, karakterišu tri međusobno povezane dimenzije koje rezultuju stresom na poslu:

  1. umor ili iscrpljenost
  2. cinizam
  3. profesionalna neefikasnost.

Istraživač Hezus Montero-Maran i njegove kolege sa Univerziteta u Saragosi identifikovali su tri tipa burnout sindroma i svoj rad objavile u časopisu PLOS One. Tri identifikovana tipa burnout-a povezana su sa stepenom uključenosti i posvećenosti poslu. Svaki tip predstavlja profil individualnog funkcionisanja koji se veoma razlikuje od druga dva i približava se jednoj od dimenzija klasične definicije, ali ima malo veze sa druga dva tipa.

  1. Burnout koji je povezan sa opterećenjem poslom obično utiče na veoma angažovane i ambiciozne zaposlene koji su vredni radnici. Oni osećaju da ugrožavaju svoje zdravlje i lični život pokušavajući da postignu dobre rezultate na poslu.
  2. Burnout koji je povezan sa dosadom i nedostatkom ličnog razvoja utiče na zaposlene čije mogućnosti su neiskorišćene i koji moraju da se nose sa monotonim i nestimulativnim poslom. Oni žele da su na radnom mestu koji bi im omogućio da razvijaju svoje sposobnosti. Ovaj tip burnout-a posebno se povezuje sa cinizmom.
  3. Burnout u vezi sa istrošenošću povezan je sa odustajanjem pred stresom ili sa nedostatkom zadovoljstva i manifestuje se zanemarivanjem rada. Ovi radnici mogu da žele da postignu određene ciljeve, ali im nedostaje motivacija da prevaziđu poteškoće.

Uopšteno, burnout je odgovor osobe na hroničan stres na poslu i predstavlja pokušaj da se ona prilagodi kako bi se zaštitila, ističu istraživači. U istraživanju, koje je sprovedeno sa 429 zaposlenih na univerzitetu na različitim radnim mestima, ispitivali su veze između tipova burnout-a i strategija adaptacije kod hroničnog stesa.

Svaki od ovih tipova sklon je određenim, neuspešnim odgovorima na stres:

  • osobe koje su preživljavale stres vezan za opterećenje poslom imaju tendenciju pribegavanju emotivnom slomu žaleći se na organizacionu hijerarhiju
  • oni koji su preživljavali stres povezan sa dosadom, imali su veću tendenciju da se distanciraju, što vodi cinizmu i depersonalizaciji
  • oni koji su preživljavali stres usled istrošenosti, imali su više tendenciju da se povuku pred stresom.

*Burnout je termin koji se koristi i u stranoj i u našoj stručnoj literaturi i nema adekvatnu zamenu u srpskom jeziku. To je složeno stanje i ne čini ga samo premor tako da je i naslov ovog članka neprecizan u svom prvom delu