Test povezanih reči i crtanja sata – pomoć u otkrivanju demencije

Test povezanih reči i test crtanja sata jesu brzi testovi koji se lako izvode a koji mogu predstavljati pomoć u otkrivanju demencije. Naravno, oni su samo mogući pokazatelji. Ustanovljavanje određenog kognitivnog poremećaja vrši samo lekar specijalista.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaTim Doerfler sa Unsplash

Demencija je pojam koji se koristi za gubitak pamćenja, jezika i sposobnosti rešavanja problema. Ona ne pogađa samo osobu koja boluje, već i celu njenu porodicu. Postoji nekoliko testova koji se mogu koristiti za rano otkrivanje demencije. Ovi testovi služe za to da ukažu na to da bi osoba trebalo da poseti lekara.

Iako trenutno ne postoji lek, veoma je važno što ranije uočiti simptome demencije. Što se pre posumnja, ranije će biti dobijene tačne informacije o dijagnozi, lečenju i dobijanju pomoći pre nego što bolest uznapreduje. Postoji nekoliko načina da se testira da li neko pokazuje rane znake demencije.

Test povezanih reči

Metoda koja se često koristi je jednostavan test reči. On se može koristiti za otkrivanje problema sa pamćenjem. Tokom života, sve reči koje naučimo skladište se u sećanju. To onda koristimo da se setimo šta ta reč znači a da ne razmišljamo posebno o tome.

Osoba koja pokazuje znake demencije može imati poteškoća da zapamti neke reči ili ih može mešati. To bi zauzvrat moglo značiti da ima problema sa pamćenjem što je rani znak demencije.

Test povezanih reči ili pojmova iz jednog skupa može se koristiti kao brz način za otkrivanje problema sa pamćenjem. Britansko udruženje „UK Dementia Directory“ kaže da ovi testovi „dobro funkcionišu“.

Osobu koju želimo da testiramo treba da zamolimo da imenuje, na primer, sve životinje kojih može da se seti tokom jednog minuta. Ili, da imenuje, u istom vremenskom roku, sve vrste voća kojih može da se seti. Bitno je da izaberemo skup koji sadrži dosta pojmova koje neko može lako da imenuje.

Istraživanja su pokazala da zdrave osobe obično mogu da se sete od 20 do 25 reči u datom vremenskom roku. Sa druge strane, osoba koja ima problema sa pamćenjem obično se seti između 10 i 15.

To ne znači nužno da neko ko ostvari niži rezultat ima demenciju. Ali to može biti dobar pokazatelj da je možda potrebno podstaći testiranu osobu da poseti lekara opšte prakse, koji će, nakon svoje procene, eventualno rešiti da da uput za specijalistu kako bi se problem dalje istražio.

Test crtanja sata

Popularna i široko rasprostranjena metoda testiranja jeste traženje od osobe da nacrta sat sa kazaljkama koje prikazuju određeno vreme.

Prvo treba uzeti prazan list papira, idealno bi bilo da je veličine A4. Zatim treba osobu koja se testira zamoliti da nacrta analogni sat sa brojčanikom.

Kada se nacrta brojčanik sata sa svim brojevima, treba osobu zamoliti da nacrta kazaljke koje pokazuju određeno vreme, na primer, 15.15.

U pomenutom britanskom udruženju objašnjavaju da se ovaj test ocenjuje po bodovima. Testirana osoba dobija po jedan bod za sledeće:

  • Koliko dobro je nacrtan krug sa satom
  • Da li su ispisani svi brojevi od jedan do 12
  • Da li su svi brojevi ispisani u ispravnom redosledu i na dobrom mestu na brojčaniku sata
  • Da li su nacrtane obe kazaljke sata
  • Da li kazaljke na satu pokazuju tačno vreme koje je zadato u testu

Budući da je za izvođenje ovog testa potreban širok spektar kognitivnih veština, ako je dobro urađen, on praktično isključuje demenciju. Ako sumnja ipak postoji, uvek je najbolje obratiti se lekaru specijalisti.

Podsećamo i na test kojim se utvrđuje demencija Alchajmerovog tipa kao i na objašnjenje kako se izvodi ovaj Test vizuelne asocijacije.

A može vas zanimati i tekst: Testovi kognitivnog opadanja: 8 i 12 minuta, ili nekoliko dana