Početna Magazin Godine Zdravlje Test vizuelne asocijacije

Test vizuelne asocijacije

Test vizuelne asocijacije

Test vizuelne asocijacije treba da otkrije Alchajmer godinu dana ranije nego što je to moguće aktuelnim metodama koje se primenjuju za dijagnostifikaciju.

Naučnici sa Univerziteta u Ilinoisu (SAD) razvili su test nazvan Test vizuelne asocijacije (Visual Association Test – VAT) namenjen otkrivanju osoba sa demencijom Alchajmerovog tipa.

Materijal testa sastoji se od šest asocijativnih kartica na kojima su prikazana dva objekta u interakciji (jež na stolici, majmun drži kišobran, ključ visi na vrpci balona, kocka u loncu, ptica u dečjim kolicima, zastava u mastionici) i šest kartica podsetnica koje pokazuju samo jedan od objekata prikazanih na asocijativnim.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Da bi se utvrdilo da ispitanik obraća pažnju, traži se od njega da imenuje objekte na kartici podsetnici, na primer: stolica, majmun, a da odmah zatim imenuje objekte u interakciji na asocijativnim karticama, na primer: stolica sa ježom, majmun sa kišobranom. Ako je potrebno, naučnici pomažu ispitaniku u imenovanju.

Podsećanje se odmah obavlja, pokazivanjem kartica podsetnika i traženjem da se imenuje objekat koji nedostaje – na primer: Šta majmun drži?
Odgovori mogu biti usmeni, pisani, crtani ili pomoću mimike.

Poen se dodeljuje ukoliko je odgovor dovoljno precizan u pravljenju jasne razlike između traženog objekta i drugih koji se koriste u testu. Maksimalni rezultat je šest poena. Rezultat ispod dva poena naučnici smatraju pokazateljem sigurne demencije Alchajmerovog tipa, dok su osobe sa rezultatom tri ili četiri „sumnjive“.

Ovim testom, tvrde naučnici, demencija Alchajmerovog tipa otkrivaće se godinu dana ranije nego dosadašnjim metodama i testovima.