• Vojvođanskih brigada 17/4, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 539 887

  • mob: 065 2313 311
  • email: gopnovisad@gmail.com