• Uzun Mirkova 12, Obrenovac
  • 11500 Obrenovac
  • tel: 011 8723 151

  • fax: 011 8722 427

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: