• Filipa Filipovića 1, Mladenovac
  • 11400 Mladenovac
  • tel: 011 8231 826

  • tel: 011 8233 856
  • email: gcmladenovac@gmail.com
  • Direktorka: Slavica Milovanović

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad.