Gerontološki centar Kikinda – Stari dom

Gerontološki centar Kikinda – Stari dom

  • Braće Sredojev 18, Kikinda

  • 23300 Kikinda

  • tel: 0230 21 584

  • fax: 0230 401 461

  • email: staridom@open.telekom.rs

  • web: www.gckikinda.org.rs

  • Direktorka GC Kikinda: Milena Radanov

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: