Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“

  • Požarevačka 53, Vračar
  • 11111 Beograd – Vračar
  • tel: 011 2443 540

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • mob: 060 4060 001
  • fax: 011 2438 122
  • email: info@hlebzivota.org.rs
  • web: hlebzivota.org.rs

NVO „Hleb života“ bavi se: brigom o starijima, podrškom u obrazovanju romske dece i resocijalizacijom bivših zavisnika

Vesti i tekstovi o NVO „Hleb života“ na Penzinu