Magazin Godine Zdravlje

Stariji vozači slabije uočavaju pešake

Prema istraživanju koje je spovedeno još 2011. na izraelskom Ben Gurion univerzitetu (BGU), stariji vozači zbog svog suženijeg vidnog polja dvaput češće u odnosu na mlađe vozače previđaju pešake na trotoaru. Ovaj svoj nedostatak kompenzuju sporijom vožnjom.

Istraživanje je poredilo vreme opažanja i reakcije na pešake kao opasnost između starijih i mlađih vozača. Sprovedeno je kao odgovor na povećan broj saobraćajnih nesreća u koje su bili uključeni pešaci i stariji vozači. Osobe starije od 65 godina su grupa koja najbrže raste u zapadnom svetu i više starih vozača nego ikad nalazi se na drumovima.

Istraživači sa BGU koristili su dve metode evaluacije: vožnju u saobraćajnom simulatoru dok se gleda video sa saobraćajnim scenama i identifikaciju opasnih situacija pritiskanjem dugmeta.

Rezultati su pokazali da je starijim vozačima bilo potrebno više vremena da odgovore na opasnost koja je dolazila od pešaka. Stariji vozači su u odnosu na mlađe teže opažali otprilike polovinu događaja koji su vezani za pešake.

Test simulator vožnje otkrio je i da su stariji duplo manje kočili kao odgovor na pešake na trotoaru.

Međutim, starija grupa pokušala je da se nosi sa opasnostima tako što je smanjila brzinu vožnje za skoro 20%, što im je omogućilo više vremena da obrade potencijalne hazarde čak i kad nisu mogli da ih otkriju.

“Ovi nalazi učvršćuju tvrdnju da stariji vozači kod kojih se pokazalo da imaju uže korisno vidno polje, mogu imati i manju sposobnost otkrivanja opasnosti, naročito kada je ona izvan njihovog vidnog centra”, objašnjava Tal Oron-Gilad, istraživač sa odseka za industriski inženjering na BDU. Ona smatra da bi vlasti morale da budu svesne ovih ograničenja starijih vozača i da bi trebalo da probaju da im pomognu novim, adekvatnijim označavanjem.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija