Početna Magazin Godine Rezultati dve decenije primene GMO u SAD i Kanadi razočaravajući (grafikoni)

Rezultati dve decenije primene GMO u SAD i Kanadi razočaravajući (grafikoni)

Rezultati dve decenije primene GMO u SAD i Kanadi razočaravajući (grafikoni)

Pre dvadesetak godina dve velike severnoameričke države usvojile su primenu GMO semena u poljoprivredi. Evropa to još uvek nije učinila, pa ipak je uspela da postigne sve bolje rezultate poljoprivrede u smislu sve manje primene pesticida uz slične rezultate proizvodnje.

Na ovih nekoliko grafikona Organizacije za hranu i poljoprivredu SAD, koje prenosi Njujork Tajms, prikazani su različiti segmenti poređenja uspeha poljoprivrede evropskih zemalja i SAD.

Napomena: pod Zapadnom Evropom u izveštaju iz kog su grafikoni navedeno je da je reč o zemljama – Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg, Švajcarska, Holandija i Austrija.

Grafikon 1 – Uljana repica

Kanada i Zapadna Evropa uzgajaju različite varijante uljane repice, ali od 1995. godine Kanađani koriste i genetski modifikovano seme. Pa ipak, rezultati su skoro identični – proizvedene količine su u stalnom rastu (rast od oko 1.000kg po hektaru – sa oko 1t/ha na 2t/ha u Kanadi, i sa oko 28t/ha na 37t/ha u Evropi).

gmo-evropa-amerika-uljana-repica

Grafikon 2 – Kukuruz

Proizvodnja kukuruza od 1985. godine do danas raste takođe jednako i u SAD i u Evropi, sa 5t/ha na 10t/ha, iako je SAD čuvena po primeni genetski modifikovanog semena kukuruza.

gmo-evropa-amerika-kukuruz-prinos-po-hektaru

Grafikon 3 – Šećerna repa

Od 2008. godine u SAD se primenjuje i genetski modifikovana šećerna repa, ali je rast proizvodnje ostao u trendu koji je bio i pre toga, tj. oko 60t/ha. Sa druge strane, od 2005. do 2014. godine, prinos šećerne repe u Evropi kretao se od skoro 70t/ha do preko 80t/ha.

gmo-evropa-amerika-secerna-repa-prinos-po-hektaru

Grafikoni 4 i 5 – Pesticidi

U odbranu GMO često je isticano kako se upotrebom GMO semena može smanjiti količina upotrebljenih pesticida. Ali, na primer, Francuska, u kojoj GMO nije dozvoljen, beleži drastičan pad upotrebe pesticida od 1990-ih do danas.

gmo-evropa-amerika-francuska-pesticidi

Sa druge strane, u SAD jeste delimično opala upotreba insekticida i fungicida, ali je porasla upotreba herbicida. Najveći uzročnik ovakvog porasta herbicida jeste direktno kompanija Monsanto koja svoje stragije bazira na tome što razvija biljku otpornu na njihov herbicid Roundup (gliphosat), i zatim neometano tretira poljoprivrednu površinu istim kako bi iskorenila sve druge biljke (kompaniju Monsanto nedavno je kupio nemački BASF).

gmo-evropa-amerika-pesticidi

Grafikon 6 – Herbicidi koji se koriste u SAD

Na grafikonu se dole desno, naročito od 2005. godine, jasno čita uticaj Monsantovih tehnologija na ukupnu upotrebu pesticida u SAD.

gmo-evropa-amerika-herbicidi