Foto albumi Ideje za uživanje

Regata Vode Vojvodine

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine od 2009. godine organizuje veliku Regatu, rekreativnu plovidbu rekama i kanalima, koja za cilj ima promociju velikih plovnih potencijala Vojvodine, plovidbe i nautičkog turizma i života na vodi i uz vodu.

Regata okuplja i preko 100 lađa sa više stotina aktivnih učesnika i brojnom publikom koja dočekuje i pozdravlja Regatu na usputnim stajalištima tokom višednevne manifestacije.

Regata je istovremeno i jedan je od načina na koji “Vode Vojvodine” obeležavaju Međunarodni dan Dunava – 29. jun. 

Ukupna dužina Regate je oko 300 kilometara, a zahvaljujući kanalima kojima je Vojvodina i horizontalno ispresecana, pored reka Dunava i Tise, svake godine pravi se nova ruta.

Fotografija: Regata prolazi kroz jedan od vojvođanskih kanala. 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija