Fizioterapija Foto albumi

Primena kineziterapije kod mišićne distrofije

Progresivna mišićna distrofija je urođena neizlečiva bolest, ali primenom kineziterapije mogu se postići poboljšanja i usporavanje napretka bolesti…

Primena kineziterapije kod devojčice obolele od progresivne mišićne distrofije – urođene bolesti koja nastaje zbog malformacije hromozoma.

Bolest je neizlečiva, ali se kineziterapijom može postići poboljšanje funkcije i usporavanje napretka bolesti – na fotografiji pored prikazano je pasivno istezanje mišića aduktora natkolenice.

Naročito treba istaći da rad fizioterapeuta sa decom zahteva posebnu veštinu i maštovitost. 

Terapiju na fotografiji primenjuje fizioterapeut Vlada iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija