Magazin Godine Zdravlje

Pametnim izlaganjem suncu pobedite nedostatak vitamina D

Kod ljudi, oko 90% vitamina D dobija se preko kože izlaganjem suncu i sasvim malo putem hrane

Istraživanje o nedostatku vitamina D u organizmu dr Munize Rizvan objavljeno je u Časopisu Pakistanskog udruženja dermatologa (pdf) 2013. godine. U njemu se ističe ogromna važnost Sunca za stvaranje ovog vitamina.

Vitamin D, poznat i kao “sunčani vitamin”, ključni je element za zdravlje kostiju. Međutim, sada se smatra da su bolesti kostiju samo mali deo brojnih oboljenja koja se javljaju usled nedostatka vitamina D.

Sve veći broj dokaza iz nekoliko epidemioloških i in vitro istraživanja ukazuje na zaštitnu ulogu ovog vitamina u nizu sistemskih bolesti kao što su dijabetes, multipla skleroza, kardiovaskularna oboljenja, oboljenja zglobova, šizofrenija, depresija i malignitet. Skorašnja istraživanja su takođe pokazala njegovu ulogu u starenju kože.

Zna se da njegovi pozitivni uticaji dolaze od širokog spektra njegovih bioloških aktivnosti u diferencijaciji ćelija, proliferaciji i funkcijama imunog sistema, kao i zbog činjenice da većina tkiva i ćelija u telu ima receptore za vitamin D i enzime za pretvaranje neaktivnog u aktivni oblik vitamina D.

Kod ljudi, oko 90% vitamina D dobija se preko kože izlaganjem suncu i sasvim malo putem hrane,
zato što veoma mali broj namirnica iz prirode sadrži vitamin D, a one koje ga sadrže, imaju ga u malim količinama.

Na primer, čak i čaša punomasnog mleka obogaćenog sa 100 IU vitamina D obezbeđuje samo oko 10% preporučenog dnevnog unosa.

Nasuprot tome, izlaganje suncu može da stvori hiljadu jedinica vitamina D u relativno kratkom vremenskom periodu. Zato sunčeva svetlost ostaje glavni izvor za stvaranje vitamina D u organizmu.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija