Ovlašćenje drugom za podizanje penzije

Kako penzioner može da da ovlašćenje drugom licu za podizanje penzije? Prilično jednostavno. Ali za one koje to zanima, ponavljamo šta je potrebno da bi se drugi ovlastio da prima penziju umesto određenog penzionera.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Bez obzira koji su razlozi zašto korisnik penzije želi da da ovlašćenje drugom za podizanje penzije, potrebno je samo ispratiti propisanu proceduru. Kako naglašavaju u Fondu PIO, da bi penziju korisnika podizalo drugo lice, jedino je važno voljno opredeljenje samog korisnika.

Svi penzioneri u Srbiji, prema važećim propisima, ukoliko imaju prebivalište u Srbiji, mogu da biraju način na koji će im Fond PIO isplaćivati penziju. To može biti isplata na tekući račun, na kućnu adresu, preko šaltera pošte, na račun ustanove u koju je korisnik smešten ili preko punomoćnika.

Punomoćje dato od strane korisnika, da bi sve bilo regularno, mora biti overeno. Ukoliko penzioner hoće da druga osoba u njegovo ime prima penziju i (ili) novčanu naknadu, neophodno je da Fondu PIO dostavi punomoćje overeno isključivo kod javnog beležnika, odnosno notara, kao i dokaz o prebivalištu punomoćnika.

Punomoćje važi do njegovog opoziva. Ovlašćenje za podizanje penzije penzioner može da opozove u svakom trenutku. Ako do opoziva ne dođe, punomoćje sada važi do dana smrti korisnika. Do oktobra 2018. godine, ovlašćenje za podizanje penzije moralo je da se obnavlja na svakih godinu dana.

Fotografija (detalj): John Moeses Bauan sa Unsplash