Ovlašćenje za podizanje penzije drugog lica

Penzioneri mogu da ovlaste drugo lice da u njihovo ime podiže penziju. Fond PIO objašnjava za Novosti proceduru, ali i naglašava važnu stvar: ovlašćenje uvek može da se povuče.

VAŽNA NAPOMENA 24. MART 2020.

Ovaj tekst se odnosi na „klasično“ ovlašćenje za podizanje penzije. Ukoliko do sada niste ovlastili nekoga da podiže penziju umesto vas, već sada – zbog zabrane kretanja lica starijih od 65 godina, želite da to uradite kako biste podigli penziju u vreme vanrednog stanja, ovaj članak nije ono što vas zanima. Informacije o punomoćju (ovlašćenju) za podizanje penzije krajem marta 2020. godine, naći ćete u članku: Isplata penzija uz posebno punomoćje ili na kućnu adresu


Brojni su razlozi koji mogu da dovedu do potrebe da penzijom raspolaže druga osoba u ime penzionera, od onih neželjenih kao što su teška bolest, demencija, šlog – posle kojih na primer osoba ostane nepokretna, ali je i bezbroj drugih situacija, poput odlaska u inostranstvo, dom za stare ili jednostavno želja da se sebi olakša svakodnevica.

Penzije mogu da primaju supružnici, deca, unuci, to jest najbliži srodnici. Procedura kojom se daje ovlašćenje za podizanje penzije drugoj osobi nije komplikovana, ali mora da postoji valjan razlog i da se prilože potrebni dokumenti.

Ukoliko penzioner želi da neko drugi umesto njega podiže penziju, u Fondu PIO objašnjavaju za Novosti da on to može da učini na sledeće načine:

„Ovlašćenjem u banci, ovlašćenjem koje je overio javni beležnik ili se isplata može vršiti na račun ustanove socijalne zaštite u kojoj je penzioner smešten“

„Penzioner i ovlašćeno lice imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na ostvareno pravo i obim korišćenja ostvarenog prava (na primer: statusne promene u vezi s kojima se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih…). Ovo važi i u slučaju promene imena, prezimena, adrese ili prebivališta“, objašnjavaju u Fondu PIO.

Fond isplaćuje penzije i novčane naknade iz penzijskog i invalidskog osiguranja na teritoriji Srbije, ali i na teritoriji druge države, u zavisnosti od prebivališta penzionera. Korisnici penzija i ostalih prava koji imaju prebivalište u Republici Srbiji mogu izabrati način na koji će im Fond isplaćivati penziju: tekući račun, kućna adresa, šalter isporučne pošte ili na račun ustanove u koju je korisnik smešten.

Penzionerima koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond isplaćuje penziju na devizni račun.

Penzioner, međutim, može promeniti način isplate. Isplata penzija i drugih prava može se realizovati i preko ovlašćenih lica. Šta je neophodno da bi drugo lice primalo penziju u ime penzionera/penzionerke?

„Za podizanje penzije od strane drugog lica jedino je bitno voljno opredeljenje samog korisnika“, naglašavaju u Fondu.

„Ukoliko se penzioner opredeli da ovlasti drugo lice da podiže njegovu penziju, odnosno novčanu naknadu, to može da učini na sledeće načine: kada se penzija uplaćuje na tekući račun – ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na tekućem računu izdaje banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom, i to ovlašćenje se ne dostavlja Fondu, a kada se penzija isplaćuje na kućnu adresu ili preko šaltera isporučne pošte – ovlašćenje overava javni beležnik i ono se dostavlja filijali Fonda koja vrši isplatu penzije.“

Penzioner može da prima penziju i novčanu naknadu i na račun ustanove socijalne zaštite u kojoj je smešten, s tim što mora da dostavi Fondu rešenje o smeštaju u ustanovu, sa instrukcijom o uplatnom računu ili ugovor o smeštaju u dom za stara lica.

Treba znati da ovako dato ovlašćenje nije dato jednom zauvek.

„Ovlašćenje važi najduže 12 meseci od dana njegovog izdavanja i vrlo je važno da penzioneri vode računa o isteku roka i da ga blagovremeno produže, ukoliko to žele, a neophodno je da to učine najmanje 30 dana pre isteka roka važenja ovlašćenja“, ističu u Fondu PIO.

U slučaju da nakon isteka roka važenja ovlašćenja penzioner ne želi da ga produži i da istom licu ili ako ne ovlasti drugo lice, potrebno je da o tome na vreme obavesti Fond i da se opredeli za neki drugi način isplate. Ukoliko izostane izbor daljeg načina isplate, Fond je prinuđen da mu penziju isplati na kućnu adresu, a ukoliko mu je prebivalište van Republike Srbije, Fond neće moći da izvrši isplatu dok se korisnik ne javi.

Penzioneri treba da znaju da ovlašćenje dato nekom drugom da u njihovo ime podiže penziju mogu da opozovu u svakom trenutku.


Prema podacima Fonda PIO, u junu 2018. godine 1.637 penzionera primilo je penziju preko ovlašćenih lica, za 6.599 penzionera je penzija isplaćena na račun zakonitih staralaca, dok je bilo 140 hranitelja i 6.758 roditelja maloletne dece – korisnika penzija.

Izvor: Novosti