Obustava administrativnih zabrana na penzije

Fond PIO je objavio saopštenje o obustavi sprovođenja administrativnih zabrana na penzije. Moratorijum se primenjuje na sve kredite koji dospevaju od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) privremeno je obustavio sprovođenje administrativnih zabrana na penzije korisnika po osnovu kredita kod banaka. Privremena obustava počinje od isplate penzija za juli 2020. godine. Obustava se sprovodi u skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Narodne banke Srbije (NBS).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Podsećamo: NBS je donela odluku o novom odlaganju otplate kredita za dva meseca. Dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama koje dospevaju od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine.
V: Novi moratorijum na otplatu kredita

Zastoj u sprovođenju administrativnih zabrana (otplati obaveza korisnika penzija – moratorijum) Fond PIO će primeniti na sve kredite kod banaka koji dospevaju počev od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine. Moratorijum se primenjuje na isplatu penzija za juli (koje se isplaćuju u avgustu) i za avgust (koje se isplaćuju u septembru) 2020. godine.

Dužnik (korisnik penzije) koji u dogovoru sa bankom odbije moratorijum, odnosno želi da nastavi sa redovnom otplatom kredita, način uplate dospele rate kredita za juli i avgust mesec dogovara u direktnoj komunukaciji sa bankom i uplatu rate vrši u banci.

Fond PIO će počev od isplate penzije za septembar 2020. godine nastaviti sa daljom obustavom od penzije po osnovu kredita.

Nakon prestanka važenja navedene odluke, banke će elektronskim putem dostaviti Fondu PIO podatke o iznosu rate i ostatku duga, radi daljeg sprovođenja obustave od penzije, počev od isplate penzija za septembar 2020. godine. Ovo će biti dostavljeno za sve korisnike bez obzira na činjenicu da li su prihvatili ili odbili moratorijum.

Izvor: Fond PIO
Fotografija: Penzin.rs

Podsećamo na vesti u vezi sa prethodnim moratorijumom: