Najmanji broj nezaposlenih u protekle dve decenije

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) trenutno se nalazi 482.000 osoba. To je najmanji broj nezaposlenih u protekle dve decenije, kaže Zoran Martinović direktor NSZ.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Prema rečima direktora NSZ, 191.000 osoba koje su bile na njihovoj evidenciji je u prvih 10 meseci 2021. godine našlo posao. To je za 9,1 odsto više nego prethodne godine.

Martinović kaže da je kvalifikaciona struktura onih koji su na evidenciji NSZ vrlo nepovoljna. Naime, njih 34 odsto je bez kvalifikacija ili su polukvalifikovani  Polovinu čine osobe sa srednjom stručnom spremom, dok ostatak čine fakultetski obrazovani.

Najveći broj nezaposlenih čine osobe starosti od 30 do 50 godina. Oko 20 odsto nezaposlenih jesu mladi do 30 godina, dok ostatak čine oni stariji.

Martinović kaže da je prosečan period čekanja na zaposlenje dve godine. Postoje i oni koji nađu posao i za mesec dana, naglašava, kao i oni koji ga traže i preko tri godine.

„Postoje lica koja se nalaze na našoj evidenciji, ali koja ne traže aktivno posao. Tu su samo zbog beneficija. Ta lica su na evidenciji i preko 10 godina. Treba istaći da u ovom trenutko zaista svako ima šansu da nađe posao ako se nalazi na evidenciji Službe, sarađuje sa nama i ukoliko odlazi na razgovore sa poslodavcima“, kaže direktor NSZ.

Lista onih koji najlakše pronalaze posao, kaže Martinović, godinama je nepromenjena.

„To su oni koji poseduju znanje i veštine – zanatlije, građevinski radnici, ugostiteljski radnici, medicinske sestre… Od visokoobrazovanih – inženjeri elektrotehnike, IT tehnologija, građevine, mašinstva, doktori, lekari sa specijalizacijama, profesori stranih jezika… To su zanimanja koja najlakše pronalaze posao i koja spadaju u deficitarne poslove“, kaže Martinović.

Nasuprot njima, najteže se zapošljavaju nekvalifikovani radnici bez ikakvih znanja i veština.

„Imamo veliki broj lica koja nemaju završenu ni osnovnu školu. Ali čak i za takva lica ima posla ukoliko žele da rade na najjednostavnijim poslovima. Međutim, imamo situaciju da sve češće izbegavaju da rade, tako da mnogi poslodavci ne mogu da nađu radnike za te poslove“, navodi Martinović.

Isplate novčane nadoknade nezaposlenima

Smanjuje se i broj lica koja primaju novčanu nadoknadu od NSZ. To pokazuje da je manje otpuštanja nego ranije, zaključuje Martinović.

„Poslednja isplata je izvršena za 29.000 lica. Ako pogledamo godinu dana ranije, vidimo da smo imali i po 33.000 lica mesečno. Reč je o ljudima koji su proglašeni za tehnološki višak, koji su radili na određeno vreme ili po nekim drugim kratkoročnim ugovorima, a izgubili su posao nezavisno od svoje volje ili želje“, objašnjava.

Kada su u pitanju isplate nezaposlenima, Martinović kaže da je reč o bruto iznosima od 23.000 do 54.000 dinara. Međutim,kada se odbiju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje, nezaposleni primaju od 15.000 do 35.000 dinara mesečno.

Izvor: Politika